WebTV, ALVOD-ASVOD

Av Paul Moen, MTG TV Norway og medlem av INMAs faggruppe for WebTV.
(Innhold og undersøkelser er hentet fra MTG TV)

Kampen om morgendagens TV-seere er økende. Det har kommet nye plattformer som har gitt nye måter å se levende bilde. Historisk har lineær-tv hatt tilnærmet et monopol, men med en digital utvikling har markedet blitt mer og mer fragmentert. Enkelt kan man dele de nye markedene for levende bilde i kategoriene Linær-TV, Subcription video on demand (SVOD), Transaction video on demand (TVOD) og Advertised video on demand (AVOD).

bilde1

Videre vil det foksueres på AVOD. AVOD er videoinnhold som er reklamefinansiert og fritt kan sees etter ønske/behov. Noen av aktørene som går inn i denne kategorien er facebook, youtube, vgtv, dbtv, splay, zoomin, Dplay og Viafree, antall tilbydere er stadig voksende. Hoveddelen av brukerne av AVOD tjenester er i målgruppen 15 – 30 år. Annonsører har derfor etterspurt om det er noen klare skiller mellom de ulike aktørene, for og letter kunne definere hvordan kanalen kan løse kundenes sine markedsføringsbehov og hva det er forventet at tjenesten skal levere av innhold.

bilde2

AVOD har derfor fått to underdefinisjoner, Advertised long video on demand og Advertised Short video on demand. Hvilken kategori mediehuset/publisisten tilfaller er i stor grad avhengig av tid brukt per bruksersesjon/lengde på episoden/filmen.

I MTG TV defineres Viafree som en klar ALVOD tilbyder. Hver unike bruker har en gjennomsnittlig seertid på 26 minutter og programmene blir laget for å ha en varighet fra 15 – 40 minutter per episode. Brukerundersøkelser viser at Viafree i stor grad blir brukt i hjemmet. Hele 77% svarer at de bruker tjenesten når de er hjemme i sofaen, men så lite som 4% sier de bruker tjensten på reise til/fra jobb eller lignende.

bilde3

ALVOD tjenester blir i stor grad brukt i hjemmet, siden innholdet i utgangspunktet er episoder eller filmer som er av lengre varighet. ASVOD er kortere klipp, hvor brukeren ofte generer flere klipp i samme brukersesjon. En typisk aktør innenfor denne kategorien er youtube.com

ALVOD og ASVOD er tjenester som utfyller hverandre. Samlet har tjenestene et svært høyt konsum men kanalene har ulike egenskaper. Det bør benyttes ulike reklamefilmer på disse to kanalene, da brukeren gjerne er i forskjellige modus ved konsum av kort eller langt innhold. Ved konsum av et kort klipp, eksempel 15 -30 sekunder, er det hensiktsmessig med korte reklamefilmer 5- 15 sek, gjerne med mulighet for og skippe annonsen. Ved konsum av lengre innhold, er brukeren mer mottakelig for lengre reklamefilmer hvor man er «tvunget» til å se igjennom hele innholdet.

ALVOD tjenesten tv3play/Viafree sin egenundersøkelse viser at brukeren i stor grad aksepterer reklame siden innholdet er gratis.

bilde4

Kommersielt kan man skille mellom ALVOD og ASVOD:

ASVOD/Kortformat: Klipp som er for korte (under 8-10 minutter) til å legge inn midroll.

ALVOD/Langformat: Episoder som er lange nok (over 10 minutter) til å legge inn midroll.


Les mer om INMAs faggruppe for WebTV her

Meny
Skroll til toppen