Videoannonser på internett – ikke bare pre-rolls

Levende bilder er viktig som en del av det redaksjonelle innholdet på internett. Også innenfor annonser på internett har levende bilder fått en sterk vekst de siste årene, og blir stadig viktigere i annonsørers kommunikasjon med sin målgruppe. Det finnes mange forskjellige annonseprodukter innen levende bilder, og WebTV gruppen i INMA vil med dette forklare de viktigste annonseformatene for å gjøre markedet litt mer oversiktlig.

I all hovedsak har vi videoannonser i to hovedretninger:

  • Videoannonser i en fast redaksjonell videospiller. In-stream
  • Videoannonser i alle andre varianter, hvor vi her tar for oss noen av de mest brukte løsningene: In-banner, Out-stream og Native.

In-stream videoannonser er den mest kjente løsningen. Her ligger videoannonsen plassert i en redaksjonell videospiller, i tilknytning til et redaksjonelt videoinnhold, eller alene i en ren videoplattform tilknyttet annet video innhold.

Videoannonsen har en lengde på mellom 15-30 sekunder, og er plassert før (pre-roll), midt (mid-roll) eller etter (post-roll) et redaksjonelt videoinnhold. For mange videoannonser er lyd en viktig del av kommunikasjonen. Ved In-stream videoannonser har brukeren aktivt søkt innholdet, og lyd er derfor aktivert som standard. Pre- og post-roll tilbys på de fleste redaksjonelle videoer, mens mid-roll tilbys som oftest i et redaksjonelt videoinnhold med lengde over 10 minutter.

WebTV gruppen i INMA har tidligere kommet med en anbefaling på forhold mellom lengde av redaksjonelt videoinnhold og antall In-stream videoannonser.

In-stream videoannonser har vært sett på som et premium produkt innen videoannonser. Utfordringen er at etterspørselen er mye større enn tilgjengelig varelager i markedet, hos de norske publisistene.

Out-stream er videoannonser som ligger utenfor en redaksjonell videospiller, og da ikke i tilknytning til et redaksjonelt videoinnhold.Dette gir nye måter å levere videoannonser på, som vil kunne gagne både annonsører og publisister.

Annonsører får tilgang på et større varelager og kan få raskere og større dekning på sine videoannonser. Publisister får en ny inntektsstrøm, som kan øke deres inntjening, uten at de trenger å produsere eget redaksjonelt videoinnhold.
Out-stream videoannonser ligger i tilknytning til en redaksjonell tekst, eller i en feed.

Avspilling starter automatisk når videoannonsen kommer inn i skjermvindu, og pauses om brukeren scroller videoannonsen ut av skjermvindu. Lengden for en Out-stream videoannonse har ingen begrensning, men bør vurderes med hensyn på hvilke effektmål kampanjen skal ha.

Utfordringen med Out-stream, er at lyd ikke er aktivert som en standard. Dette er fordi brukeren ikke forventer lyd når man leser en tekst, og at autolyd dermed vil gi en dårlig brukeropplevelse, og være til irritasjon. Lyd kan aktiveres av brukeren om ønskelig. For å tilpasse seg dette videoformatet, har flere og flere annonsører forsøkt å gjøre lydbildet mindre viktig ved å tekste sine videoannonser.

In-banner er enkelt forklart, en vanlig bannerannonse med video integrert.
Banneret som benyttes er normalt i standard størrelser eks. 980×300, 300×250 og 180×500.

Videoannonsen kan starte med auto-avspilling eller ved bruker-aktivering, og spilles av innenfor selve banneret, eller ved at video ekspanderer til en større flate. Ved automatisk avspilling, er lyd ikke aktivert som standard, og må aktiveres av bruker.

In-banner benytter samme plassering som vanlig banner på nettsiden, og gir dermed tilgang på et stort varelager – med lik mulighet for frekvens og styring, som en vanlig banner-kampanje. Siden dette er en kombinasjon av banner og video, kan det også ligge et budskap i banneret, noe som kan gi en ekstra fordel ved denne løsningen.

Den siste annonseløsningen vi velger å ta med er Native video.
Dette er videoannonser som ligner mer på redaksjonelt innhold, og plasseres da i strømmen av annet redaksjonelt innhold, gjerne i lik kontekst. Videoannonsen starter ved at bruker trykker seg inn på den (bruker-initiert), og lyden er da aktivert. Native video har ingen begrensinger på lengde. For å kunne gi stor nok dekning/varelager, i riktig kontekst, kjøpes det ofte via et nettverk.

In-stream, Out-stream, In-banner og Native video, kan alle gjøres tilgjengelig for programmatisk kjøp. For å sikre best effekt av den totale videomiksen, bør man vurdere å tilpasse videoannonsen til riktig format, samt ha en klar oppfatning om hvordan videoannonsen skal bidra til dine kampanjemål.

 

av, web-tv-gruppen i INMA

Meny
Skroll til toppen