Velkommen til ordinært Årsmøte 2021

Ordinært årsmøte 2021 i INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte

Tidspunkt: 27. april kl. 15.00-17.00

Møtested: Digitalt – link blir sendt til alle påmeldte

Krever påmelding! Vil du delta melder du deg på ved å sende en mail til [email protected]

Dagsorden:

  • Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  • Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsberetning og årsregnskap for 2020
  • Fastsettelse av kontingent 2022 
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite for perioden 2022 og 2023
  • Valg av styre
  • Eventuelle innkomne saker

Frist for å sende inn saker til behandling er fredag 16 april. Sendes til [email protected].

Fullstendig dagsorden med underlag publiseres på inma.no den 20. april.

Husk påmelding om du ønsker å delta på årets årsmøte. Påmelding til [email protected]

innkalling_årsmøte_2021

Meny
Skroll til toppen