Velkommen til årsmøte i INMA!

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 30/4- 2019

Tidspunkt: kl. 14.00 – 16.00

Møtested: Hos INMA, Epicenter Oslo, Pilestredet 33a, 0166 Oslo.

 

Vil du delta er det fint om du melder deg på til [email protected]  

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til INMA på [email protected] innen 10/4- 2019 kl. 12.

Dagsorden:

 • Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
 • Valg av dirigent og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Årsberetning og økonomi for 2018 – presenteres på årsmøtet
 • VedtektsendringerForslag til vedtekstendringer her! Forslag til vedtak: Nye vedtekter er godkjent
 • Fastsettelse av kontingent 2020. Det har ikke vært noen endring av kontingent i 2018 eller 2019.
  25 000 kr/50% for ideelle organisasjoner/5000 kr enkeltmannsforetak.
  For å tilpasse seg konsolideringen i bransjen, samt tiltrekke seg og være relevant for flere aktører og/eller personer, ønsker INMA å se på strukturen av medlemskapet og prisen for ulike type medlemskap gjeldende fra og med år 2020. Forslag til vedtak: Årsmøtet gir fullmakt til INMAs styre å beslutte en eventuell ny medlemskapsstruktur, og beløpet for kontingenten for 2020. Medlemmer av INMA må informeres om eventuelle endringer før frist for utmelding den 20 september 2019.
 • Valg av styre – valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.
 • Valg av revisor – forslag til vedtak: BDO Revisjon.
 • Valg av valgkomite – Styret presenterer sin innstilling på årsmøtet.
 • Eventuelle innkomne saker – ingen innkomne saker fra medlemmer. Styret har en sak på annet: Avvikle og overføre all aktivitet fra INMA Event til Inma Interactive, for å forenkle og effektivisere driften og redusere kostnader. Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å avvikle og overføre all aktivitet fra INMA EventAS til INMA Interactive i løpet av 2019.

Håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen, for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder Eirik Norman Hansen

 

Meny
Skroll til toppen