Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon

Velkommen til årsmøte i INMA!

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 30/4- 2019

Tidspunkt: kl. 14.00 – 16.00

Møtested: Hos INMA, Epicenter Oslo, Pilestredet 33a, 0166 Oslo.

 

Vil du delta er det fint om du melder deg på til camilla@inma.no  

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til INMA på camilla@inma.no innen 10/4- 2019 kl. 12.

Dagsorden:

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av dirigent og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2018
  5. Vedtektsendringer
  6. Fastsettelse av kontingent 2020
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite
  10. Eventuelle innkomne saker

Fullstendig saksliste med underlag kan leses på selskapets nettside inma.no fra 23/4-2019.

 

Håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen, for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder Eirik Norman Hansen

 

Utvikling og hosting: Senson AS

Top
Meny