Velkommen til årsmøte i INMA!

Det kalles inn til årsmøte i INMA 26. april klokken 15:00 – på INMAs kontor, Karl Johans Gate 8.

Vil du delta, er det fint om du melder deg på til [email protected]

Frist for å sende inn saker til behandling er 13. april. Rett adresse er [email protected]. Normal dagsorden for årsmøte finner du i våre vedtekter her!

Saksliste:
– Godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder og 2 personer til å signere protokollen
– Godkjennelse av saksliste

  • Årsberetning (presenteres på årsmøtet)
  • Regnskap (kort oppsummering presenteres på årsmøtet)
  • Fastsettelse av kontigent (ingen endringer er foreslått)
  • Innkomne saker
  • Valg av styre (valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet)

Håper å se deg på årsmøtet!

 

Meny
Skroll til toppen