Trine Humlen fra Opt om Performance Marketing

Den 21. september smeller Performance-konferansen i gang. Dette er den dagen i året hvor man har mulighet til å bli oppdatert på alt innen Performance Marketing.

En av de som kommer for å snakke er Head of Paid Social for T/A Opt med faglig ansvar på sosiale medier, Trine Humlen.

Hvorfor mener du Performance Marketing er viktig?
Performance Marketing er viktig for å skape målbare resultater og for å øke kostnadseffektivitet i digitale aktiviteter. Data og innsikt er selve navet innenfor Performance Marketing,  som gjør at vi kontinuerlig kan dra læring for å effektivisere og forbedre det vi gjør over tid.

Hvordan synes du bedrifter tar i bruk Performance-virkemidlene i dag?
Generelt synes jeg bedrifter har blitt flinkere, men dette varierer mye fra bransje til bransje. Mange har nok litt å gå på når det gjelder fleksibilitet i planlegging og gjennomføring, i tillegg til at en del sliter med tungrodde prosesser med interne systemer og utdatert teknologi.

Det sagt, så erfarer vi at Performance har fått økt fokus hos de fleste og vi ser stadig bedrifter som jobber smart med bruk av ny teknologi. Da er det vår oppgave til å være gode rådgivere og sørge for riktig bruk av virkemidler for å skape effekt over tid.

Hva tror du blir viktig innenfor Performance Marketing fremover?
Jeg tror det kreative aspektet blir viktig for oss å tenke på fremover – i en tid der teknologi og automatisering får veldig mye fokus.  Flere og flere oppgaver automatiseres, og som følge av dette tror jeg jobben vi gjør i uttak og løsninger kommer til å bli mer og mer avgjørende for å klare å skape effekt.

Videre tror jeg aktualitet og evnen til å snu seg raskt blir viktigere for relevans, fordi datafangst og påfølgende økt treffsikkerhet vil resultere i høyere forventninger til informasjonen folk får servert.  Jeg håper også at vi fremover kommer til å finne bedre modeller for å måle effekt på tvers av kanaler, og at vi i større grad ser på kanalers bidrag fremfor sluttproduktet og «penger i kassa» alene.

Se fullt program og sikre deg billetter til Performance-konferansen her!

Meny
Skroll til toppen