Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon

Strikkordarkiv | big data og personvernprinsipper

computer-crime-800x300

Faggruppen for Big Data og personvernsprinsipper

Faggruppen for big data og personvern-prinsipper skal se fremover mot en verden som i stadig økende grad preges av overvåkning, sporing, kontroll og registrering av hva hvert enkelt individ gjør. Vi som bransjeorganisasjon må ligge i forkant av utviklingen. Hvilke prinsipper skal legges til grunn? Kan vi forutse gode prinsipper som er uavhengig av teknologi […]

Les mer

Utvikling og hosting: Senson AS

Top
Meny