Stusser over avvisning om oppblåste priser og misvisende tall

INMA inviterer til Faglig Frokost torsdag 24.mai. Temaet for dette frokostseminaret er influencer marketing, hit kommer blant annet Cathrine Dalan fra OMD med et innlegg.

Vi tok en prat med Dalan om det kommende frokostseminaret og debatten rundt influncer marketing som har pågått den siste tiden.

Hvorfor valgte dere å gå ut med dette i Kampanje?
Vi initierte denne debatten da vi så et tydelig behov for større transparens av en bransje hvor mange har operert uredelig og mange annonsører blitt lurt. Vi ser at etterspørselen etter Influencere er der, men ikke alle vet hva de egentlig kjøper og man får ofte ikke levert det som loves. For å endre denne praksisen, så vi et behov for en felles bransjedebatt. Vi trenger å ta et felles ansvar om å stille krav til slike kjøp.

Her kan du lese Dalans innlegg i Kampanje.

Føler dere at aktørene har tatt innover seg kritikken?
Delvis. Noen aktører har tatt kontakt med oss for å få en dypere forståelse av hva de kan gjøre bedre. Dette ser vi som svært positivt, men det er tydelig at budskapet vårt ikke har kommet frem til alle. Gitt at svaret fra INMA og arbeidsgruppen er dekkende, fremstår det som de ikke har tatt kritikken til seg. Særlig stusset vi over den kontante avvisningen om at bransjen opererer med oppblåste priser og misvisende tall. Vi sitter jo med konkrete bevis på dette.

Hva er veien videre?
Vi synes det er flott at INMA har invitert til dette seminaret og håper dette kan bidra til å flytte debatten et skritt videre, men det første er jo å erkjenne at man har et problem.

Husk å meld deg på faglig frokost om influencer marketing her!

Meny
Skroll til toppen