Disse snakker på Miljøseminaret 22.juni!


Torsdag 22. juni arrangerer INMA, sammen med VIRKE, et Miljøseminar. På seminaret vil det komme fagfolk med ulike innfallsvinkler på hvordan vi som bedrifter og markedsførere skal møte 
det grønne skiftet. Disse kommer for å snakke:

 

 

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke
Camilla jobber i Næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke og er ansvarlig for miljø og bærekraft. Hun jobber både med å engasjere Virkes 20 000 medlemmer i det grønne skiftet, og for en næringspolitikk som legger til rette for lønnsom, grønn omstilling. Camilla startet i Virke i 2013 etter å ha jobbet med bærekraft og leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser (Direktoratet for forvaltning og IKT), og har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø (UiO). Hun sitter i Divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet og er styrenestleder i Initiativ for etisk handel og Miljøfyrtårn. Camilla har en tverrfaglig master i Culture, Environment and Sustainability fra UiO.
Les intervjuet med Camilla her!

 

Nina Jensen, WWF-Norge 
Nina er generalsekretær i WWF-Norge, med en brennende lidenskap for natur og bærekraftige løsninger. Hun har vært ansatt i WWF siden 2005 og var tidligere fagsjef og leder for det marine arbeidet, og overtok som generalsekretær i 2012. Hun ble utnevnt til en Young Global Leader av World Economic Forum i 2014. Har en Bachelorgrad i marinbiologi fra James Cook University, og en Master i marinbiologi fra Norges fiskerihøgskole. Hun har også fem års erfaring innen kommunikasjon og markedsføring fra Ogilvy & Mather. Styremedlem i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Business for Peace Foundation. Medlem av juryen i Nordisk råds miljøpris. Medlem av ekspertkomitéen til Thor Heyerdahl-prisen og priskomitéen til Rachel Carson-prisen. Medlem i Advisory Board til The Global Opportunity Report.
Les intervjuet med Nina her!

 

Jakob Utgård, Høyskolen Kristiania
Jakob er førsteamanuensis ved institutt for markedsføring, Høyskolen Kristiania. Han forsker på bedrifters samfunnsansvar, spesielt innen varehandel, og har publisert om dette temaet i tidsskrifter som Journal of Business Ethics og Journal of Business Research. Utgård har doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og har arbeidserfaring fra forskningssektoren og næringslivet.
Les intervjuet med Jakob her!

 

 

 

Elena Eriksen, Nielsen
Elena er født og oppvokst i Russland, og kom til Norge i 2003 på utveksling som bachelor student i Økonomi og Ledelse. Hun har utdannet seg videre til M.Sc in Marketing på BI og jobbet ved siden av studiene som skiftleder på TGI Fridays. Hennes arbeidserfaring innen markedsføring er fra Orkla Home & Personal Care (tidl. Lilleborg) som produktsjef og etter hvert markedssjef for Faghandel. For tiden jobber Elena i AC Nielsen Norge som senior rådgiver innen forretningsutvikling. Elena formidler Nielsen’s innsikt og internasjonale analyserapporter på bestilling fra kunder i Norge og Finland. Elena leder også et team av konsulenter for denne tjenesten i Norden og Benelux.

 

 

Kai Gulbrandsen,  Princess
Kai er administrerende direktør i Princess-Gruppen AS. Hans fokus vil ligge på deres arbeid  inn i det grønne skiftet – og effekten av dette.
Les intervjuet med Kai her! 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på seminaret her!

Meny
Skroll til toppen