Slik melder du på bidrag til Performance Award 2020

Da er det igjen tid for INMAs Performance Award. Dette er niende året på rad for det man trygt kan si er Norges tøffeste markedsføringskonkurranse, med tanke på kravet om dokumenterbare resultater.

 

Les mer om de ulike kategoriene her!

Frist for innsending av bidrag er 20. september kl. 24.

Pris per innsendte bidrag er 3500 kr + mva for medlemmer av INMA og 5000 kr + mva for bedrifter som ikke er medlem av INMA. I tillegg kommer 75 kr per bidrag i administrasjonsgebyr.

Det er gratis for medlemmer av INMA og delta i spesialkategorien Performance Talent. Prisen for ikke-medlemmer er 2000 kr + mva + 75 kr adm. gebyr.

 

Innsending av caser i alle kategorier bortsett fra Performance Talent gjøres via dette skjemaet.

Du må fylle ut skjemaet for hver jobb du skal sende inn. Det er altså samme mal for alle kategorier. Ønsker du å sende inn samme jobb i flere kategorier trenger du bare å fylle ut skjemaet en gang, men krysse av for de eventuelle andre kategoriene du også vil sende dette inn i. Hver kategori jobben sendes inn i regnes som et nytt bidrag og faktureres heretter.

Data og informasjon kan gjøres konfidensielle. Det vil si at tall kan kun gjøres tilgjengelige for juryen, juryleder eller kun jurygeneral, og NDA kan signeres om ønskelig. Det er et eget punkt i innsendingsmalen der du legger ved informasjonen som skal være konfidensiell, og kommentarer rundt dette.

Her kan du å se innsendingsskjemaet i sin helhet før du sender inn case.

For å melde du deg på i spesialkategorien Performance Talent sender du følgende informasjon til [email protected] innen 7. september kl. 23: 

  1. Navn
  2. Telefonnummer
  3. Situasjon: 1)Siste år Bachelor eller Masterutdanning eller 2) I mitt første eller andre ansettelsesår (24 mnd eller færre måneder i arbeid i bransjen)
  4. URL / adresse til Linkedin-profil
  5. Hvor jobber du / hva studerer du?
  6. Hvilke tittel har du / studie går du på?

 

Lykke til!

Meny
Skroll til toppen