Salgsvilkår og vilkår for inma.no

Disse salgsvilkårene gjelder alle INMAs arrangementer, med unntak av Gulltaggen, som har egne vilkår, se gulltaggen.no.

Betalbare arrangementer

Påmeldingsfrist angis for hvert enkelt arrangement. 

Rabatterte billetter refunderes ikke (billetter bestilt med rabattkode eller som early bird), men navn på billetter kan endres ved å gi oss beskjed på [email protected], senest dagen før. Rabatterte billetter faktureres umiddelbart, med kredittid 10 dager.

Ved skriftlig avbestilling til [email protected] senest 2 uker før selve arrangementet innvilges full refusjon. Begrunnelse er ikke nødvendig.

Billetter kan ikke avbestilles senere enn 2 uker før selve arrangementet. Dette har vi valgt, fordi det da blir vanskelig for oss å selge billetten videre. Sykdom eller andre forhold utenfor INMAs kontroll aksepteres ikke som grunn for avbestilling. Navn på billetten kan fortsatt endres ved å gi oss beskjed på [email protected] senest dagen før arrangementet.

Faktura sendes umiddelbart ved påmelding, og med kredittid lik 10 dager. Dersom du ønsker lengre kredittid må dette angis ved bestilling.

Normalt er det kun norske juridiske objekter som er registrert i enhetsregisteret som kan bestille billetter på Gulltaggen. Vi gjør et unntak i forhold til utenlandske juridiske objekter og privatpersoner ved å tillate, billetter kjøpt med forskuddsbetaling, hvor innbetalingen gjøres senest innen én uke før arrangementet.

Har du utestående til INMA, med mer enn 30 dager over forfall, vil dine billetter være ugyldige.

Gratisarrangementer

Arrangementer som markedsføres som «gratis» er gratis for INMA-medlemmer og deres inviterte gjester. For betalende deltakere gjelder samme salgsvilkår som for betalbare arrangementer.

Av hensyn til at gratisarrangementer ofte fylles opp fort, ber vi om at påmeldte deltakere som ikke kan komme gir oss beskjed om dette ASAP på [email protected], slik at vi kan frigjøre plassen til andre. Plasser som ikke er benyttet når første foredrag begynner, går tapt.

På våre gratis-arrangementer er det medlemmene våre som har førsteprioritet. Det betyr at vi forbeholder oss retten til å kansellere billetter bestilt av ikke-medlemmer senest kl. 15.00 dagen før.

Gjelder alle arrangementer

Ved å melde deg på våre arrangementer, ser vi på deg som en kunde, og legger deg inn i mailinglisten for fremtidige arrangementer. Du kan når som helst melde deg av.

Ved å delta på INMA[1]-arrangementer, godtar du at INMA har retten til å ta bilder, lydopptak og/eller videoopptak av alt og alle i tilknytning til arrangementet. Bildene og opptakene kan bli gjort tilgjengelige under eller etter arrangementet for, men ikke begrenset til, markedsførings- og promoteringshensikt.

Alle som er påmeldt et INMA-arrangement skal ha mottatt en ordrebekreftelse på e-post. Har du ikke mottatt en ordrebekreftelse, er du ikke påmeldt. Er du usikker? Ta kontakt på [email protected].

Alle våre arrangementer har aldersgrense 18 år.

Vilkår for publisering av innhold på inma.no

Skal du publisere innhold på inma.no, som et blogginnlegg, må ditt firma være betalende medlem av INMA, uten utestående med forfall på over 30 dager. Send inn det du vil publisere til [email protected], eller ta kontakt med daglig leder Camilla Grund på [email protected].

Sponsorer / utstillere

Faktura til sponsorer / utstillere sendes umiddelbart etter signert avtale. Kredittid settes til 30 dager.

 

[1] Med INMA mener vi her alle selskap som inngår i INMAs selskapsstruktur, pt INMA Interactive Marketing (983 785 077) og INMA Event AS (992 048 549)

Meny
Skroll til toppen