Retningslinjer for eierskap til kildekode i markedsmateriell

INMA og INMAs Byrågruppe har tatt initiativ til utarbeidelsen av retningslinjer for rettigheter til interaktiv markedsføring. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre både byrå og annonsørers rettigheter.

Formålet med retningslinjene er å bidra til klarhet og oversiktlighet vedrørende eierforhold og rettighetene til materiell for interaktiv markedsføring. INMA ønsker å redusere usikkerhet og merarbeid knyttet til slike rettigheter. Ikke minst er arbeidet et initiativ for å forebygge konflikt samt tydeliggjøre ansvar og eierstruktur.Retningslinjene tar utgangspunkt i opphavs- og markedsrettlovgivning, samt prinsipper og erfaringer fra tradisjonell markedsføring og leveranse av IT-tjenester.

Fremveksten av interaktiv markedsføring reiser nye spørsmål om rett til bruk, endring og gjenbruk av kampanjemateriell. Innen tradisjonell markedsføring i f.eks. film/TV, radio og trykk har det utviklet seg kutyme for rettigheter til bruk og endring av materiell. I digitale kanaler hersker større usikkerhet blant annonsører samt produksjons- og reklamebyråer om retten til bruk, endring og gjenbruk av f.eks. kampanjenettsted, reklame og teknologi som inngår i disse.

Retningslinjene består av tre dokumenter: Selve retningslinjene, en veiledning som forklarer og beskriver retningslinjene med konkrete eksempler, samt et forslag til standard avtale mellom partene.

Retningslinjene er utarbeidet på initiativ fra et spesialistfora bestående av Martin Devold Soknes (Kitchen), Sveinung Totland (Voyage), INMA og INMAs byrågruppe, og advokat Rune Ljostad i SIMONSEN Advokatfirma DA.

Last ned dokumentene i Word-format under.

Standardavtale om rettigheter til interaktiv markedsføring

Retningslinjer for rettigheter til interaktiv markedsføring

Veiledning for rettigheter til interaktiv markedsføring

Meny
Skroll til toppen