Programmatic-undersøkelse 2015

INMAs faggruppe for programmatic har gjennomført en undersøkelse hos 13 av Norges største nettmedier. Nøkkelpersoner i selskapene er intervjuet om deres forhold til programmatic.

Undersøkelsen har blitt gjennomført både i 2014 og i 2015. Hovedfunnene er:

  • Blant nøkkelpersoner for Programmatic i Norges største digitale medier er det en markant endring det siste året i hva man definerer programmatic og RTB som. Dette er ikke lenger nytt – de fleste er over testperioden og har dette som en naturlig del av sitt salg.
  • 100% av Norges største nettmedier tilbyr kjøp via programmatic.
  • Alle kjøpsmetodene for programmatic er mye brukt i dag, men utviklingen det siste året viser en prioritering av private børser og private avtaler.
  • Tilgjengeliggjøringen innen programmatic skjer i størst grad direkte via eget annonsestyringssystem.
  • Programmatic ventes å vokse det neste året, både hva gjelder tilgjengelig varelager og andel som blir solgt.
  • 38% sier de vil muliggjøre salg av egeneide data via kjøpers DSP innen 12 mnd. Noen vurderer muligheten til å kapitalisere på data, mens andre har en klar policy mot dette.
  • Antall årsverk som i dag jobber med Programmatic økte mer det siste året en man antok, og økningen forventes å fortsette.

Undersøkelsen leser du her: Resultater Programmatic 2015

Meny
Skroll til toppen