Performance Talent – spesialkategori for sisteårsstudenter og nye talenter i arbeidslivet

Denne delen av Performance Award er kun tilgjengelige for sisteårsstudenter (bachelor eller masterstudenter) eller nyansatte som er i sitt første eller andre år i arbeidslivet. Hensikten med kategorien er å løfte frem nye talenter, tanker og ideer innen fagområdet. Her skal det ikke sendes inn noe case, men det vil bli delt ut en oppgave som skal løses individuelt. Caset vil være av generell art (ikke spisset mot et fagområde), slik at det er aktuelt for alle med interesse for eller kompetanse innen performance marketing å delta – uansett spesialistområde.

Konkurranseperiode: Case-oppgaven sendes ut til kandidatene tirsdag 22. august kl. 15:00, og innsendingsfristen for caset er tirsdag 29, august kl. 15:00.

 

Pris for å delta i Performance Talent er gratis for INMA-medlemmer og koster 2000 kr + mva + 75 kr adm. gebyr for de som er ansatt i bedrifter som ikke er medlem av INMA.

Påmelding til spesialkategorien Performance Talent gjøres ved å sende en mail til [email protected] innen 18. august kl. 18.00. For å melde du deg på i spesialkategorien Performance Talent sender du følgende informasjon til [email protected] innen 18. august kl. 15.00: 

  1. Navn
  2. E-post
  3. Telefonnummer
  4. Situasjon: 1) Siste år Bachelor eller Masterutdanning eller 2) I mitt første eller andre ansettelsesår (24 mnd eller færre måneder i arbeid i arbeidslivet)
  5. URL / adresse til Linkedin-profil
  6. Hvor jobber du / hva studerer du?
  7. Hvilken tittel har du / studie går du på?

Les mer om Performance Award her!

Meny
Skroll til toppen