Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon
bilde_tilsak

Performance Award: Data kan gjøres konfidensielle!

Erfaringsmessig vet vi at det kan være vanskelig å få med seg kundene på å gi fra seg tilstrekkelig med data for å kunne slå fra seg i denne konkurransen. Det er derfor viktig å ta med seg at data kan gjøres konfidensielle!

Du kan si at tall bare skal være tilgjengelig for juryen, eller enda snevrere, kun tilgjengelig for juryleder (som er daglig leder av INMA). Juryleder signerer gladelig på NDA, og tidligere juryer kan attestere for hvor nøye vi er med å holde konfidensielle data, konfidensielt.

Les mer om påmelding her!

Utvikling og hosting: Senson AS

Top
Meny