Paal Fure setter Dentsu i Flex Modus

I lys av Corona situasjonen i Norge har de aller fleste av våre medlemmer valgt å ta grep for å bidra til å minimere spredningen av Covid-19 viruset. Konsernsjefen i Denstu, Paal Fure, er en av dem som tar ansvar når han nå innfører det han kaller Flex Modus i Denstu.

 

Dentsu Norge har besluttet å midlertidig endre arbeidsform til det vi kaller Flex Modus – som er nødvendig både med tanke på folkehelsen, hensynet til ansatte og deres nettverk – samt ikke minst for at ikke kundene eller næringslivet mister momentum. «Vi ser det som selvsagt at vi som markedsleder og foregangsaktør er aktivt med på en høyst nødvendig nasjonal dugnad for å gjøre vårt for å bidra konstruktivt i denne veldig krevende situasjonen» sier Paal Fure, CEO i Dentsu Norge.

 

«Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Flere sier det er veldig positivt at vi går foran med kunderettede løsninger – og de håper andre tar etter».

 

Flex Modus betyr i praksis at vi oppfordrer alle våre over 300 ansatte som til å utføre arbeidet sitt hjemmefra dersom at dette medfører en  vesentligulempe for våre kunder. I tillegg innebærer dette:

  1. De som trenger å jobbe deler av dagene i våre kontorer sprer seg for å unngå at vi sitter tett på hverandre.
  2. Det er flexibel tilstedeværelse på kontoret for å unngå offentlig transport i travle tider på døgnet.
  3. Fra nå deltar ingen av våre ansatte på fysiske møter så sant ikke det er av avgjørende betydning – vi bruker heller digitale plattformer eller telefon.
  4. Ingen av våre ansatte deltar på større konferanser, seminarer, sosiale sammenkomster eller andre arrangementer.
  5. Fra i dag velger vi å ikke bruke personalrestaurantene i våre 2 lokasjoner i Oslo, samt i Bergen.

 

«Det er avgjørende betydning at vi i Dentsu er løsningsorienterte og aktivt hjelper næringslivet med å holde hjulene i gang og sørge for at det er så godt som business as usual for kundene våre. Konsekvensene av handlingslammelse er uhyggelige. Om vi vi eller andre aktører i markedet reagerer for tidlig med for sterke virkemidler, for ettertiden avgjøre. Vi er trygge på at vi gjør det rette ut fra hva vi vet, og i samråd med alle ledere og verneombud har vi funnet gode løsninger som skaper resultater for våre kunder – selv om det er en situasjon vi ikke har opplevd maken til» avslutter Paal Fure.

Meny
Skroll til toppen