Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon

Om INMA

INMA er en interesseorganisasjon for bedrifter som leverer digital markedsføring, kommunikasjon og teknologi. INMA er en non-profit organisasjon som jobber på vegne av sine medlemmer.

INMA arbeider med å etablere digital kommunikasjon og markedsføring som en integrert del av alle bedrifters markedsføring. Ved å drive opplysende arbeid og argumentere med tallfestet, vitenskapelig materiale i ryggen, skal INMA bidra til at annonsører og andre aktører forstår viktigheten og verdien av å inkludere digital annonsering i sin markedsføring. INMA skal inspirere bransjen til å lage enda bedre og mer kreative reklame-løsninger på nett, og dytte på grensene for å lage gode nettkampanjer.

Viktige virkemidler for å oppnå INMAs overordnede mål er informasjons- og opplysningsarbeid, seminar- og konferanse-organisering, utarbeide ulike retningslinjer for bransjen, kreative reklame-konkurranser, og standardiseringer av målemetoder og formater.

INMAs vedtekter (sist oppdatert april 2014)

INMA er også IABs (Interactive Advertising Bureau) avdeling i Norge. IAB er en amerikansk bransjeorganisasjon med en medlemsmasse som (per 1. september 2016) står for 86 prosent av det totale digitale annonsemarkedet i USA. Sammen jobber vi med tekniske standarder og «best practice» i det digitale markedsførings-markedet, og bidrar med informasjon og kunnskap ut til byråene, mediehusene og bedriftene om viktigheten av digital kommunikasjon og markedsføring.

Les mer om IAB her.

Les mer om IAB Europa her.

Bli medlem-knapp

Kontakt oss:
Karl Johans Gate 8,
0154, Oslo
Telefon: 221 70 800

Hvem er vi?

Kenneth B. Eriksen
Daglig leder
+47 976 73 553
Kenneth Baranyi Eriksen er daglig leder av INMA. Kenneth har bakgrunn fra selskaper som Hakon Gruppen, Netaxept, DNB og Webgruppen. Han har blant annet jobbet som konseptutvikler, nettredaktør og webanalytiker. Kenneth har vært i bransjen siden 2001, og regnes som en av Norges fremste på analyse og måling i digitale medier. Kenneth er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
Christoffer Askvig
Chief Operating Officer
+47 98 00 20 50
Christoffer har ansvaret for mye INMAs daglige drift, samt faggrupper. Han arbeider for å fremme alle former for digital markedsføring i fora hvor rammebetingelser og temaer med relevans for online-bransjen i Norge diskuteres. Dette innebærer bransjediskusjoner, politiske fora, juridiske diskusjoner og arrangementer som finner sted innenfor INMAs fagområder. I tillegg har han ansvaret for 8 Minutes of Digital Marketing og våre Faglige Frokoster. Christoffer har flere års erfaring fra partnerapparatet i Microsoft Norge. Han har en bachelor i markedsføring fra BI, en bachelor i Europeiske og Amerikanske Studier fra Universitetet i Oslo og studerer for tiden psykoterapi ved NGI.
Kenneth Lemik
Informasjonsansvarlig
+47 99 40 43 32
Kenneth ble ansatt i INMA februar 2017, som informasjonsansvarlig. Han har utdannelse som Art Director fra Westerdals, og har jobbet i NRK, Monster og Nice One tidligere.
Marthe Helmers Pedersen
Medlemsansvarlig
+47 482 72 181
Marthe Helmers Pedersen begynte som medlemsansvarlig i INMA 1. oktober 2015. Hun er bindeleddet mellom INMA og våre medlemmer, og jobber med oppfølging av våre konferanser. I tillegg har hun hovedansvaret for Performance-konferansen vår. Marthe har tidligere vært rekrutterer i Face2Face, og jobbet som prosjektkoordinator i Concept Communication. Hun har bachelor i internasjonal markedsføring fra Oslo, med siste år ved Nanyang Business School i Singapore, og har studert fransk et år i Paris.

I styret for INMA sitter:

– Eirik Norman Hansen, Markedssjef, Creuna (Styreleder)
– Elnaz Esmailzadeh, Head of Commercial, VGTV
– Per Brikt Olsen, Administrerende Direktør, Fagpressen
– Jørgen Nilsson, Direktør/Partner, Sempro AS
– Nathalie Warembourg, Daglig Leder, Maxus Norway
– Erik Solberg, Digital Strategy Director, Carat
– Rune Paulseth, Country Manager, Facebook
– Stine Steffensen Børke, VP of Marketing, Norwegian 

INMAs styremedlemmer sitter i en periode på 2 år, og styrevalg foregår på INMAs årsmøte. 

 

Utvikling og hosting: Senson AS

Top
Meny