Nye tekniske spesifikasjoner og retningslinjer

De nye retningslinjene og tekniske spesifikasjonene for Transparency Consent Framework V2.0er nå åpen for offentlig kommentar. Husk deadline 25. mai 2019.

Vi håper også det Norske markedet også tar seg tid til å gi tilbakemeldinger, slik at vi kommer et steg videre med en løsning som fungerer godt også for oss.

 

Den første iterasjonen av TCF ble lansert 25. april 2018, med hensikt å hjelpe det digitale reklameøkosystemet med  å være i stand til å overholde visse forpliktelser i henhold til GDPR og ePrivacy Direktivet.

TCF er det største samarbeidet i bransjen av sitt slag, og den eneste samsvarsløsningen som ble bygget av bransjen for bransjen. Rammeverket adresserer behovene til alle deler av reklameverdikjeden, fra publisister og teknologiselskaper til byråer, annonsører og forbrukere. Og gir et felles rammeverk for å lette overholdelse av lovene om databeskyttelse for alle deler av reklameverdikjeden. I tillegg sørger TCF for mer brukervennlighet og valg om behandling av personopplysninger/personlige data.

Det er IAB Europe TCF styringsgruppe, som består av publisister, teknologibyråer, byråer og relevante bransjefolk på EU-nivå, i samarbeid med IAB Tech Lab, som har jobbet med oppgaven å utvikle de nye retningslinjene og tekniske spesifikasjonene. TCF v2.0er resultatet av 12 måneders refleksjon, og startet som en respons på tilbakemeldinger fra markedet og fra EUs medlemsstaters databeskyttelsesmyndigheter (DPA) på v1.0.

 

De viktigste endringene i den nye versjonen er enda større transparens og kontroll for forbrukerne, den gir forbrukerne flere valg, publisistene større kontroll og fullstendig implementering av GDPRs «legitime interesser» som grunnlag for behandling av personopplysninger. Inkludert retten til å protestere gjennom rammeverket, sammen med samtykke. En ny, kombinert transparans- og samtykkestreng vil konsolidere alle signalene. V2.0vil eliminere tvetydighet, og mer sømløst forenkle legitime interesser.

 

Dette er den første store nye TCF-utgivelsen og den eneste signifikante som er planlagt i år. Etter avsluttet offentlig kommentarperiode, og når de tekniske spesifikasjonene og retningslinjene er ferdigstilt, utstedes detaljerte implementeringsmanualer for leverandører, publisister og samtykkehåndteringsplattformer (CMPs).

 

Fordeler for forbruker med TCF V2.0• Større transparens og kontroll• Utvidelse av de opprinnelige fem formål for databehandling til mer granulerte tolv• En ny, nyskapende måte å presentere det økende antall formålene for å forenkle forståelsen• «Rett til protestere» funksjonalitet som er innebygd i TCF, slik at brukerne kan motsette seg behandling under legitim interesse. Tidligere ble RTO håndtert utenfor TCF.• Mer kontroll over om, og hvordan, leverandører kan bruke visse funksjoner for databehandling, for eksempel bruk av presis geografisk lokalisering.

 

Fordeler for publisister med TCF V2.0• Publisister vil få større kontroll og fleksibilitet med hensyn til hvordan de integrerer og samarbeider med sine teknologipartnere.• Nye «publisistbegrensninger» vil gjøre det mulig for publisistene å begrense formålene for hvilke personopplysninger/personlige data som behandles av leverandører på deres nettsted – per leverandør.• Spesifiserer det juridiske grunnlaget publisisten behøver at en leverandør skal betjene hvis leverandøren gir valg til publisisten.

Se endringer og gi tilbakemeldinger her: https://www.iabeurope.eu/category/policy/tcf-updates/

Rammeverkets nettside, inkluderer også lister over hvilke selskaper som er med og tester pt:https://advertisingconsent.eu

 

 

 

Meny
Skroll til toppen