Møt den nye lederen i faggruppen for Ad Operations

INMAs faggruppe for Ad-Operations har fått ny leder. Vi tok en prat med han, Stein Yttri Thomas i 1881 AS.

– Hva gleder du deg til å jobbe med i ad-ops-gruppa de neste månedene?

– AdOpere har en spennende og utfordrende stilling i en bransje som utvikler seg raskere enn gjennomsnittet. Så det jeg gleder meg mest til er å fortsette arbeidet med å synliggjøre rollen og verdien AdOperen har for bedriften de jobber i, men også for AdOperen selv. AdOps sitter sentralt mellom salg, produkt og marked, og kunnskapen de tilegner seg i denne posisjonen er i mange tilfeller uutnyttet potensiale. Her ønsker jeg at faggruppen skal være med å påvirke.

– Er det noe, som ad-oper, som opptar deg spesielt om dagen?

– Som AdOper er jeg utrolig opptatt av god kvalitet på annonsene, både utforming og innhold, og at det er satt tydelige mål for hva man skal oppnå. Derfor er kommunikasjon mellom annonsør, selger/rådgiver, produksjon, AdOps og sluttbruker viktig for meg, slik at vi sammen jobber for å oppnå ønsket resultat.

– Til de som er nysgjerrige på ad-ops, hva er det lurt å starte med? Hva er viktig basiskunnskap? 

– Systemkunnskap mener jeg man kan tilegne seg, men med en genuin interesse for visuell kommunikasjon, strukturert arbeidsflyt og et kreativt hode har man et godt utgangspunkt.

– Jeg tror også AdOps er et godt sted å starte for å danne seg basiskunnskap for videreutvikling også til andre roller i bransjen nettopp fordi AdOps har en så sentral rolle.

Meny
Skroll til toppen