Manuell jobbing med AdWords versus automatisering

I denne artikkelen vil du få et overblikk over hva du selv kan gjøre i selve AdWords, i tillegg vil jeg belyse hva som skiller automatisk håndtering av AdWords kontra manuell jobbing.

Har du en liten AdWordskonto og bedriften din kun har noen få produkter eller tjenester dere tilbyr, så kan det være oversiktlig nok å håndtere dette på egenhånd. Jo flere produkter du har og jo større konkurranse det er innenfor nettopp din bransje, så kreves det også større kunnskap for å lykkes med Google AdWords og for å tjene gode penger på denne kanalen.

Automatisk budgivning i Google AdWords

Google AdWords har utviklet seg fra å ha forholdsvis enkelt oppsett der du lager egne annonsetekster, velger søkeord og legger inn dine bud som viser hva du er villig til å betale per klikk. Oppsettet er forsåvidt det samme, men nå er det utallige muligheter som det er smart å utnytte om du vil være best i klassen og oppnå gode resultater.

Inne i selve AdWords har du lenge hatt muligheten til å automatisere budgivningen din. Google velger da automatisk de søkeordene og budene som gir deg flest klikk innenfor din budsjettramme. Du kan selv legge en makspris du er villig til å betale per klikk, men dessverre ikke på søkeordsnivå. Om du ikke er fornøyd med resultatet, kan du når som helst endre til manuell budgivning, men det krever også at du følger mer med enn om du lar Google gjøre dette automatisk.

Enhanced CPC

Så lenge du har aktivisert konverteringssporing din, så kan AdWords hjelpe deg med å styre budene dine etter hvilke søkeord som fører til flest konverteringer, ikke bare klikk. Budene kan økes opptil 30% på ord som forventes å konvertere, mens det bys ned på ord som ikke forventes å konvertere.
1

CPA budgivning

CPA budgivning er også kalt konverteringsoptimalisering. Om du ønsker å fokusere på en fast pris per konvertering så kan dette være en god mulighet. Husk at du må ha 15 konverteringer i løpet av  30 dager for å kunne bruke denne muligheten. Det er konverteringshistorikken i kampanjen din som gjør det mulig å predikere hvilke ord som konverterer og ikke.

Det er verdt å merke seg at CPA budgivning ikke kan kombineres med tidsspesifikk budgivning og budgivning basert på lokasjon eller device. Et unntak er at det er mulig å velge bort mobil 100%.

Et eksempel der CPA kan være fornuftig er om du har samme pris/fortjeneste på produktene dine. med en gang produktene dine har flere priser og fortjenstene din varierer, så kan CPA blir for upresist etter min mening. Derfor kan det være nyttig å se hvilke andre muligheter som finnes der ute.
2

Fleksible budstrategier

Om du har ulike mål for bedriften din så kan det være hensiksmessig å velge fleksible budstrategier. I deler av kampanjen kan målet være å få flest besøkende inn til nettstedet ditt. I andre tilfeller er det flest salg som gjelder eller størst avkastning i forhold til annonsekostnaden. Vi bruker ofte begrepet ROAS om dette, som betyr «return on advertising spend.» Sjekk gjerne supportsiden til Google for flere detaljer rundt fleksibel budgivning: https://support.google.com/adwords/answer/2979071?hl=no

Eksterne verktøy for automatisering av budgivningen i AdWords

Hva er viktigst for deg og din bedrift? Ønsker du flest klikk eller flest salg? Har du en nettbutikk eller på annen måte kan kan måle hva som fører til et salg, så anbefaler jeg sterkt at du også styrer etter hva du tjener mest penger på. Automatiseringen i Google lar deg ikke automatisere på søkeordsnivå og gjør at du ikke kan utnytte datagrunnlaget nok til å få maksimalt ut av annonseringen din i AdWords. I tillegg er det ikke bare budgivningen som teller for å tjene penger i AdWords. Du kan bruke verktøy for å velge ut hvilke søkeord som gir deg salg og ikke og dermed tilpasse budgivningen etter dette. Det gjelder også å velge riktig matchingtype i forhold til hva som konverterer og ikke. Dette kan og bør automatiseres, så du kan bruke tid på annet. Noen systemer kan også generere nye søkekombinasjoner basert på lønnsomhet, slik at du hele tiden utvider søkeordsbanken din, uten at du selv er nødt til å gjette deg til hvilke kombinasjoner som fører til ditt neste salg.

Det finnes mange, ulike typer av automatiserte løsninger der ute. Enkelte systemer automatiserer alt og lar deg ikke gjøre noe manuell jobbing. Andre systemer har et software i bunn med AdWords-eksperter som jobber med annonsetekster og kreative attributter som vi mennesker fortsatt gjør bedre enn datamaskiner.

Så, hvilke fordeler er det å velge automatiske løsninger fremfor å gjøre denne jobben manuelt?

Fordeler med automatisering av arbeid med AdWords:

AUTOMATISERING AV ADWORDS

MANUELT ARBEID MED ADWORDS

Store datamengder gjøres håndterbart

Vanskelig å holde oversikten over store datamengder

Maskinen tar aldri ferie eller blir syk, jobben gjøres uansett

Mennesker gjør feil over tid når de blir satt til å gjøre repetitive arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon

Handlinger utføres på bakgrunn av hva som lønner seg, ikke på grunn av magefølelse eller dagsform

Mennesker er mennesker og lar seg mer eller mindre påvirke av omgivelser og egen sinnstemning og dagsform

Maskinen vil ikke bli overarbeidet eller stresset selv om den har mye arbeid som skal håndteres

Høyt press og store arbeidsmengder over tid forårsaker ofte stress

Maskinen tar ikke betalt i timer

Mennesker håndterer kun en viss mengde jobb og i forhold til den tiden som er satt av

 

Så, nå lurer du sikkert på om du bør velge å automatisere hele AdWords kampanjen din? La meg bruke et bilde på dette. Hvis du skal bygge et hus, så kan du selv bygge dette med hammer og spiker eller du kan velge å la en snekkeren bygge det og bruke spikerpistol. Hva er mest effektivt og hva ville du selv valgt? Om du skal bygge en liten trehytte sammen med barnet ditt, så velger du kanskje å gjøre det selv og bruke hammer og spiker. Ønsker du et mer komplekst hus, så velger du både å la en autorisert håndtverker bygge huset ditt og la han bruke de mest effektive verktøyene som finnes.

Automatiser det som kan automatiseres, på den måten gjør du personen som skal håndtere kampanjen enda mer effektiv. Han/hun får brukt sine ressurser på en mye mer hensiksmessig måte, slik at selskapet ditt tjener mer penger på AdWords enn om personen skal håndtere dette alene.

Om du så velger å automatisere AdWords kampanjen din, så er det verdt å tenke over et par ting:

  1. Lover leverandøren at verktøyet alene skal ta seg av hele kampanjen din i AdWords? Ingen verktøy kan gjøre hele prosessen med å jobbe med AdWords alene. Om det skjer noe uventet, så må det være en person kan følge med på dette for å sikre at resultatene er tilfredsstillende.
  2. Får du et verktøy du skal bruke, men det er du som skal lære deg det selv og være ansvarlig for om resultatene er tilfredsstillende eller ikke? Verktøyet er aldri mer kraftfullt enn personen(e) som håndterer det.

Hva så om du ansetter flere til å jobbe med søk i stedet?

Flere personer løser fortsatt ikke oppgavene med å håndtere store datamengder like godt som en datamaskin. Du kan ansette halve Kina og du vil fortsatt ikke kunne oppnå like gode resultater, da menneskehjernen ikke har mulighet til å håndtere like stor mengde data. Nye personer må læres opp og det tar tid for at de skal bli like effektive som den personen du allerede har. Dette gjelder både med tanke på verdifull erfaring og produktivitet. Av den grunn vil det lønne seg å automatisere deler av jobbingen med AdWords og la mennesker håndtere den kreative delen av AdWords. Maskiner har ikke evnen til å tenke kreativt og skrive gode annonsetekster på samme måte som en person – ennå.
3

 

av Monica Arthurson, Finch Norge AS

Meny
Skroll til toppen