Magnus fra RED om Performance Marketing

Den 21. september smeller Performance-konferansen i gang. Dette er den dagen i året hvor man har mulighet til å bli oppdatert på alt innen Performance Marketing. En av de som kommer for å snakke er partner og leder for eide og fortjente medier i RED Performance, Magnus Strømnes Bøe.

Hvorfor mener du Performance Marketing er viktig?
Performance Marketing er jo et uttrykk for muligheten som har kommet nå de siste ti årene der vi kan justere budskap, budsjett og målretting basert på feedback fra webanalyse. Det å øremerke årsbudsjettet i detalj er noe som hører fortiden til. Performance marketing nærmer seg svaret på Wanamakers 100 år gamle utsagn: “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.

Hvordan synes du bedrifter tar i bruk Performance-virkemidlene i dag?
Jeg opplever at mange vil dit, men at det fortsatt stopper litt opp – dels på grunn av gamle måter å betrakte hvordan marketing skal fungere, men også dels på grunn av teknologiske utfordringer med gamle systemer. I tillegg er det også slik at en del av feedbacken som systemer og vi som konsulenter gir, ikke er på mottakers premisser. Her må vi i bransjen ta et tak.

Hva tror du blir viktig innenfor Performance Marketing fremover?
Performance Marketing har en stor utfordring med attribusjon, vi er låst fast i modellen Last Non-Direct som langt tilfredsstillende. Siden kanalene som performance marketing «dekker», som søk og social tar en så stor del av kundereisen må også bransjen jobbe med merkevarebyggingsaspektet. Da må andre attribusjonsmodeller inn og vi må ha et mer balansert syn på hva nettrafikk betyr. All trafikk til nettbutikken kan ikke forventes å konvertere, men det å måle hvilken rolle et konverteringsløst besøk spiller er viktig å vite. På toppen av dette; Performance Marketing blir jo bare mer og mer viktig, så jeg gleder meg til 2018 og enda mer til 2019.

Se fullt program og sikre deg billetter til Performance-konferansen her!

Meny
Skroll til toppen