– Vi må snakke tettere sammen på tvers av bransjen

Leder av faggruppa for Ad Operations, Anette Isachsen i Startsiden, vil ha flere av leddene i den digitale bransjen tettere sammen.

– Jeg er så heldig å ha en fantastisk faggruppe med meg i arbeidet. Hver og en representant stiller med erfaringer og kompetanse, et godt engasjement i gruppa. Det har vært en stor interesse for å være med i faggruppen vår, nettopp fordi det er et veldig spennende fagområde under utvikling. Jobben min i dag er ikke den samme som for fem år side, og den utvikler seg i høy hastighet.

– Hvilken bakgrunn har de som sitter i faggruppen i dag?

 Tidligere var det nesten bare publishere i gruppen, men det vi har sett nå er at det er viktig å få med flere fra mediebyråene, Ad-form, og produksjonssiden, altså reklamebyråene, som tross alt lager materialet. Det er viktig å snakke på tvers av bransjen om tekniske utfordringer, om løsninger som gir oss gode kampanjer, som vi kan tracke godt, og få best mulig resultat ut av.

Hva har dere jobbet med nå i det siste?

– Vi jobber med utfordringer som viewability, HTML 5/Flash, INMA standarder, cookie-utfordringer som cross-device-detection, kravspecs, workflows, adblocks, programmatic, ad-ops i endring, og mye mer.

– Og noe av det jeg vier ekstra oppmerksomhet nå er hvordan vi kan snakke tettere sammen på tvers av bransjen: reklamebyråer, mediebyråer og publishere, via salg og ad ops. Hvordan kan adops som «sisteleddet» vite mer om annonsørens KPIer for sine kampanjer for å kunne gjøre grep i sanntid, mens kampanjen foregår (og ikke etter). For å kunne gi kampanjene et ekstra løft, og få bedre resultater, bør adops sitte tettere på kunnskap om hva som er suksesskriterier og tettere på optimaliseringsmuligheter, materiell og raske beslutninger. Veien kan fort bli kronglete og lang.

– En annen ting er programmatic. Der ligger det mye arbeid i kulissene. Det er vesentlig med gode workflows også her, og at man skaper gode arenaer for dialog med de som kjøper, for å forstå hva som utgjør en godt kjøpt programmatic-kampanje. Det er viktig at det programmatiske kunde-kjøper-forholdet er basert på godt samarbeid og gode dialoger på samme måte som det mer tradisjonelle kjøp og salget. Det skal fortsatt være gode relasjoner her, selv om det nå kan foregå programmatisk.

  I Ad operations jobber du både med relasjoner, kreative løsninger, tekniske systemer, analyse og human touch en stor del av arbeidet. Det er dyktige mennesker som har evnen til å sette seg inn i nye og tekniske ting veldig fort og de har gjerne en god ordenssans. En verdifull rolle, og jeg mener det er viktig at Ad ops er flinke til å synliggjøre sin betydning i organisasjonen.

Anette Isachsen har vært leder for Ad Operations i Startsiden i 11 år, og leder for INMAs faggruppe i halvannet år. (Oppdatert: pr. 18. august 2016 er Stein Thomas Yttri leder for Ad Operations-gruppen)

Foto: INMA

Meny
Skroll til toppen