Tilbud til INMA-medlemmer!

Ludens gir alle medlemmer gratis tilgang til Inwise e-læringssystem ut 2020!

 

Satser stort på e-læring

LudensGruppen satser offensivt og har stor tro på sin plattform for e-læring som ble lansert for nøyaktig et år siden i markedet. Nils Astrup jobber mye med plattformen, og gleder seg over å kunne tilby et moderne produkt for e-læring. Her blir det e-læring med stor bredde og dybde.

-E-læring er strukturerte kurs som leveres digitalt. Stort sett faller e-læring inn i to hovedkategorier, nemlig synkron og asynkron. Synkron e-læring ser vi ofte som et online foredrag/webinar der læreren underviser i en live-sending på et gitt tidspunkt. Asynkron e-læring tillater elevene å ta læremodulene når de selv ønsker det. Mesteparten av e-læring er asynkron, og det er dette vi som regel refererer til som tradisjonell e-læring, sier Nils Astrup.

Rådgiveren hos LudensGruppen forteller at mange elementer innen e-læringen skaper et helhetlig produkt.

 

Mange muligheter

-I tradisjonell e-læring er det mange forskjellige elementer som utgjør kurset, for eksempel video, lydklipp, bilder, animasjoner, tekst, quizer, simuleringer, spill, aktiviteter og andre interaktive elementer. Disse elementene blir satt inn i en struktur, og deretter plassert i et læringsstyringssystem. Systemene kalles Learning Management Systems (LMS), og ved siden av å presentere selve innholdet lar de deg administrere kursene, elevene og eksamener, sier Nils Astrup.

Astrup mener det er flere årsaker til at e-læring stadig ofte blir svaret og beslutningen.

-Det er mange grunner til at bedrifter setter i gang med e-læring. I den nåværende situasjonen med Covid-19, ser vi en vesentlig økning av bedrifter som starter med dette for første gang. Det er rett og slett ikke praktisk eller gjennomførbart for dem å holde klasseromskurs i den rådende situasjonen, sier seniorrådgiveren.

Og e-læring er ikke minst effektivt når det er stor geografisk spredning på de som skal lære.

-Ellers er ofte e-læring et godt alternativ når elevene er geografisk spredt. Det gjelder både i disse dager og i en normalsituasjon. Videre er e-læring ypperlig når bedrifter trenger å presentere grunnleggende kunnskap for nye ansatte, som orienteringsvideoer der historien, kulturen og produktene blir presentert. Til dette er e-læring et effektivt hjelpemiddel, sier han.

 

Både til teori og praksis

Seniorrådgiveren mener at e-læring står sterkt enten det handler om teoretiske problemstillinger eller praktisk læring.

-Ofte blir e-læringskurs tilbudt elever som skal forberede seg til mer praktisk treningsopplæring, som for eksempel dykkerkurs, fallskjermkurs, bilsertifikat og lignende.

E-læring fungerer også spesielt godt der de ansatte jobber med spesifikke oppgaver på PC. Deres arbeidsverktøy kan simuleres i e-læringsverktøyet, slik at man kan prøve oppgaver uten konsekvenser dersom man gjør noe feil. Når man skaper digital læring, gir man ofte elevene flere valg som de ikke har i et klasserom. Når elevene har flere valg og mer kontroll, har de også en tendens til å lære bedre, mener Nils Astrup, og viser til diverse research på området.

Plattformen og programvaren er en betydelig satsing for LudensGruppen – og som har tatt lang tid å utvikle.

 

Kan løse mange oppgaver

-Vår programvare heter Inwise LMS. Vi i LudensGruppen AS har utviklet denne programvaren over mange år, og til en betydelig investering. Vi så nytten av å ha et fullblods LMS i vår portefølje, ettersom mange av kundene våre var fastlåst til tredjepartsløsninger som ikke ga dem nok fleksibilitet eller tilpasningsmuligheter. At vi har egne utviklere, kodere og UX-designere under samme tak i Oslo, gjør at vi kan bevege oss raskt i et marked som har eksplodert den siste tiden, sier Astrup.

Astrup poengterer at løsningen har en sterk grad av allsidighet – og kan brukes til det meste.

-Noe av det viktigste med Inwise, er at det er et intuitivt system man kan begynne å bruke helt uten forkunnskaper. Her bruker man ikke tiden på å forstå systemet, men heller på selve innholdet i e-læringen. Løsningen kan skaleres fra mikrokurs med 10 elever, til Universitetsundervisning med 10 000+ elever. Vi kan dekke alle behov, sier Nils Astrup.

-Inwise er også flerspråklig, og kan være enten en åpen løsning (der Google kan lese innholdet), eller lukket bak innlogging med eller uten betalingsløsning, avslutter seniorrådgiveren.

Top
Meny
Rull til toppen