Tilbud til INMA-medlemmer!

Ludens gir alle medlemmer gratis tilgang til Inwise e-læringssystem ut 2020!

 

Satser stort på e-læring

LudensGruppen satser offensivt og har stor tro på sin plattform for e-læring som ble lansert for nøyaktig et år siden i markedet. Nils Astrup jobber mye med plattformen, og gleder seg over å kunne tilby et moderne produkt for e-læring. Her blir det e-læring med stor bredde og dybde.

-E-læring er strukturerte kurs som leveres digitalt. Stort sett faller e-læring inn i to hovedkategorier, nemlig synkron og asynkron. Synkron e-læring ser vi ofte som et online foredrag/webinar der læreren underviser i en live-sending på et gitt tidspunkt. Asynkron e-læring tillater elevene å ta læremodulene når de selv ønsker det. Mesteparten av e-læring er asynkron, og det er dette vi som regel refererer til som tradisjonell e-læring, sier Nils Astrup.

Rådgiveren hos LudensGruppen forteller at mange elementer innen e-læringen skaper et helhetlig produkt.

 

Mange muligheter

-I tradisjonell e-læring er det mange forskjellige elementer som utgjør kurset, for eksempel video, lydklipp, bilder, animasjoner, tekst, quizer, simuleringer, spill, aktiviteter og andre interaktive elementer. Disse elementene blir satt inn i en struktur, og deretter plassert i et læringsstyringssystem. Systemene kalles Learning Management Systems (LMS), og ved siden av å presentere selve innholdet lar de deg administrere kursene, elevene og eksamener, sier Nils Astrup.

Astrup mener det er flere årsaker til at e-læring stadig ofte blir svaret og beslutningen.

-Det er mange grunner til at bedrifter setter i gang med e-læring. I den nåværende situasjonen med Covid-19, ser vi en vesentlig økning av bedrifter som starter med dette for første gang. Det er rett og slett ikke praktisk eller gjennomførbart for dem å holde klasseromskurs i den rådende situasjonen, sier seniorrådgiveren.

Og e-læring er ikke minst effektivt når det er stor geografisk spredning på de som skal lære.

-Ellers er ofte e-læring et godt alternativ når elevene er geografisk spredt. Det gjelder både i disse dager og i en normalsituasjon. Videre er e-læring ypperlig når bedrifter trenger å presentere grunnleggende kunnskap for nye ansatte, som orienteringsvideoer der historien, kulturen og produktene blir presentert. Til dette er e-læring et effektivt hjelpemiddel, sier han.

 

Både til teori og praksis

Seniorrådgiveren mener at e-læring står sterkt enten det handler om teoretiske problemstillinger eller praktisk læring.

-Ofte blir e-læringskurs tilbudt elever som skal forberede seg til mer praktisk treningsopplæring, som for eksempel dykkerkurs, fallskjermkurs, bilsertifikat og lignende.

E-læring fungerer også spesielt godt der de ansatte jobber med spesifikke oppgaver på PC. Deres arbeidsverktøy kan simuleres i e-læringsverktøyet, slik at man kan prøve oppgaver uten konsekvenser dersom man gjør noe feil. Når man skaper digital læring, gir man ofte elevene flere valg som de ikke har i et klasserom. Når elevene har flere valg og mer kontroll, har de også en tendens til å lære bedre, mener Nils Astrup, og viser til diverse research på området.

Plattformen og programvaren er en betydelig satsing for LudensGruppen – og som har tatt lang tid å utvikle.

 

Kan løse mange oppgaver

-Vår programvare heter Inwise LMS. Vi i LudensGruppen AS har utviklet denne programvaren over mange år, og til en betydelig investering. Vi så nytten av å ha et fullblods LMS i vår portefølje, ettersom mange av kundene våre var fastlåst til tredjepartsløsninger som ikke ga dem nok fleksibilitet eller tilpasningsmuligheter. At vi har egne utviklere, kodere og UX-designere under samme tak i Oslo, gjør at vi kan bevege oss raskt i et marked som har eksplodert den siste tiden, sier Astrup.

Astrup poengterer at løsningen har en sterk grad av allsidighet – og kan brukes til det meste.

-Noe av det viktigste med Inwise, er at det er et intuitivt system man kan begynne å bruke helt uten forkunnskaper. Her bruker man ikke tiden på å forstå systemet, men heller på selve innholdet i e-læringen. Løsningen kan skaleres fra mikrokurs med 10 elever, til Universitetsundervisning med 10 000+ elever. Vi kan dekke alle behov, sier Nils Astrup.

-Inwise er også flerspråklig, og kan være enten en åpen løsning (der Google kan lese innholdet), eller lukket bak innlogging med eller uten betalingsløsning, avslutter seniorrådgiveren.

Meny
Skroll til toppen