Kristian Lühr fra Carat om digital utendørsannonsering

INMA inviterer til Faglig Frokost torsdag 8. mars. Temaet for dette frokostseminaret er digital utendørsreklame. Kristian Lühr fra Carat kommer med innlegget «Gammel vane, vond å vende».

Vi tok en prat med Kristian om digital utendørsannonsering.

Utnytter vi potensialet som finnes i digital utendørs per i dag?
Definitivt ikke! Det er et stort potensiale innen dynamisk annonsering på DOOH som vi med relativt enkle virkemidler kan fylle. Det er nok heller et spørsmål om vi som bransje ønsker, eller på kortsikt evner å prioritere en bedre utnyttelse her.

Hvordan kan det fasiliteres slik at vi får maksimalt ut av kanalen?
Dette er et kollektivt ansvar – altså et arbeid som må løftes opp fra alle parter i prosessen der vi jobber med å skape mer effektiv markedskommunikasjon. Vi har alle våre nøkkelroller, men det kan se ut til at ting stopper opp dersom ikke alle er bevisst og følger opp den delen de da «eier» og har ansvar for i prosessen før kampanjen er live på plakat/skjerm.

Hvordan kan annonsørene være mer relevant på utendørs?
Det en rekke tilsynelatende enkle kilder til hjelp her. For de som ikke kjenner disse godt nok, vil jeg gå igjennom og de mest sentrale med et par eksempler på torsdag.

Hva innebærer det å ha smart kommunikasjon på utendørs?
Her er det fornuftig å ta utgangspunkt i hva OOH tradisjonelt har vært og er, ikke hva andre digitale kanaler er. Med det mener jeg at økt «smartness» som vi kjenner fra andre digitale kanaler, kanskje vil gå på bekostning av øvrige viktige egenskaper kanalen har i dag. Stikkord er 1 til 1, og 1 til mange

Du kan melde deg på frokostseminaret her!

Meny
Skroll til toppen