Hvor mye koster det å annonsere i Google?

Hvor mye det koster å annonsere i Google er et spørsmål som stadig dukker opp. Det er et godt spørsmål som det dessverre ikke er et standard svar på. Hvor mye penger du bruker på annonsering i Google Adwords avhenger av en rekke variabler.

For eksempel kan en stor landsdekkende annonsør, som opererer i et konkurranseutsatt marked, bruke flere hundre tusen per måned. I kontrast til dette kan en liten lokal aktør, eksempelvis en lokal restaurant, bruke et par tusen kroner i måned og fortsatt få god effekt av annonseringen.

En av fordelene med Google Adwords er nettopp denne fleksibiliteten, du bruker den som passer din bedrift og dine markedsbudsjetter. Hvor mye du betaler for ett klikk avhenger av konkurransen på det aktuelle søkeordet. Kostnaden per klikk kan variere fra f.eks en krone til flere hundre kroner. Ord relatert til banktjenester, mobilabonnement, flybilletter og regnskapssystemer regnes blant de dyreste søkeordene og kan koste flere hundre kroner for et klikk.

Budgivningsprosessen i Google Adwords:
Google Adwords bygger på et auksjonssystem som avgjør hvor i søkeresultatet din annonse blir plassert.

Annonseauksjonen i Google Adwords starter når en bruker skriver inn en søkefrase i Google Adwords. Når en bruker skriver inn en slik søkefrase, gjennomføres det en auksjon mellom aktører som har lagt inn bud på søkeord som passer overens med den aktuelle søkefrasen. Hvis det for eksempel blir gjennomført søk på “Galaxy S6” vil alle aktører som byr på dette søkeordet være med i denne auksjonen.

Bilde1

Den aktøren som vinner budrunden får den best plasseringen, altså kommer høyest opp i søkeresultatet.

Om din annonse vinner denne auksjonen avhenger av den annonserangeringen Google gir din annonse. Denne rangeringen kalles Ad-Rank. Annonsøren som kommer seirende ut av en budrunde har høyere Ad-Rank sett i forhold til sine konkurrenter.

Så hva påvirker Ad-Ranken til din annonse?

Bilde2

Som vi ser av illustrasjonen er hovedkomponentene i annonserangeringen (Ad-Rank) budene dine (Max CPC), kvaliteten på annonsene og nettstedet ditt (Qualityscore):

Kvalitetspoeng (Qualityscore)
Elementene bak kvalitetspoeng er blant annet forventet klikkfrekvens (CTR), annonserelevans og opplevelsen av landingssiden. I tillegg påvirker forventet effekt av annonseutvidelser og andre annonseformater kvalitetspoengene på din annonse. Hvorvidt din nettside er tilpasset mobile enheter har også innvirkning på kvalitetspoengene. En annonse kan få en kvalitetsscore fra 1 – 10, hvor 10 er den beste rangeringen. Elementene bak kvalitetspoeng er i stadig endring og detaljert innsikt rundt kvalitetspoeng finnes her.

Maksimums bud (Max CPC)
Den maksimale summen du er villig til å betale for et klikk.

Ved å bruke relevante søkeord, annonser og utvidelser kan du oppnå en høyere plassering enn dine konkurrenter, selv om konkurrentene byr mer enn deg.

Plasseringen av annonsene dine og hvor mye du betaler for et klikk avhenger av konkurransen i auksjonsøyeblikket. Er konkurransen høy vil det si at mange aktører har lagt inn bud på samme søkeord.

Du betaler kun hver gang noen klikker på din annonse.
En av fordelene med annonsering via Google Adwords, og andre søkemotorer, er at du kun betaler for de klikkene annonsene dine genererer. Dersom brukere ikke klikker på din annonse betaler du heller ingenting.

Dette gjør annonsering via søkemotorer til en meget kostnadseffektiv annonseform. En markedskanal hvor du som annonsør hele tiden har kontroll på hvor mye penger du bruker. Du kan justere og kontrollere bruken av annonsekronene dine på ulike nivåer:

  • Søkeord: For hvert søkeord du velger å bruke setter du et maksimalt beløp du er villig til å betale for et klikk. Med dette angir du hvor mye du vil betale hver gang noen klikker på din annonse. Noen søkeord er viktigere for din bedrift enn andre, og det vil være viktig å legge et høyt nok bud på disse søkeordene. På denne måten vil du sikre gode plasseringer på disse ordene. Du kan øke budene på søkeord som gir gode resultater. Tilsvarende er det mulig å redusere kostnadene eller redusere maksimal klikkpris dersom du ikke ser ønskelig effekt av dine annonser.
  • Kampanje: For hver kampanje som settes opp har du også muligheten til å definere hvor mye du ønsker å bruke per dag på den gitte kampanjen. Dette gjør at du har god kontroll på hvor mye penger som brukes hver dag og hver måned.
  • Kampanjeperiode: Du angir selv også hvor mye du ønsker å bruke i en gitt periode. Du kan for eksempel definere hvor mye du ønsker å bruke per måned. Angir du f.eks at du ønsker å bruke 50 000 kr på annonsering i Google i januar måned vil din faktiske mediespending denne måneden ikke overstige det angitte beløpet.
  • Kontroller kostnadene underveis: Både månedsbudsjett, dagsbudsjett og maksimalbeløp per klikk kan justeres kontinuerlig. Dersom du ser at annonseringen gir ønskede resultater, er det mulig å øke medieinvesteringene underveis i annonseperioden. Dette gjøres ved å øke månedsbudsjettet og/eller dagsbudsjettene.

Søkemotorannonsering er en meget fleksibel annonseform og du har mulighet til å tilpasse medieinvesteringen med enkle justringer. Du kan f.eks enkelt tilpasse annonseringen din til å kun gjelde enkelte sesonger eller utvalgte tidsperioder. En annen fremgangsmåte innen søkemotorannonsering er å ha annonseringen aktiv til en hver tid og fange opp aktuelle søk når de finner sted. Dette blir kaldt en “Always-on” strategi og indikerer at kundene alltid kan finne dine produkter og tjenester.

Størrelsen på mediebudsjettet avhenger av flere faktorer.
Det som avgjør hvor mye penger du bruker på annonsering i søkemotorer defineres av de søkeordene du ønsker å by på.

    • Konkurranse: Konkurransen i din bransje har innvirkning på mediebudsjettet ditt. Opererer du i en bransje med mange aktører og høy konkurranse om søkeordene, vil du måtte sette av et større annonsebudsjett enn om du opererer i en bransje med mindre konkurranse. Høyere konkurranse betyr høyere klikkpriser.
    • Måretting: Hvordan du velger å målrette annonseringen din er med på å bestemme de totale kostnadene av en kampanje. Små aktører kan utfordre annonsører med store mediebudsjett ved å by på sentrale ord i ulike tidsrom eller ulike geografiske områder.
  • Lave produksjonskostnader: Produksjonskostnadene ved å annonsere i søkemotorer er meget lav. I motsetning til annonsering i de fleste andre mediekanaler kreves det lite eller ingen produksjon av materiale. Det er også gratis å sette opp en Google Adwords konto. Dette betyr at Google Adwords er en annonsekanal som er tilgjengelig for alle og du bestemmer selv hvilket kostnadsnivå du vil legge deg på.

av Anders Valseth, iProspect AS

Meny
Skroll til toppen