Hvorfor kommer ikke annonsene mine opp i Google?

Når du velger å annonsere via Google Adwords er det med mål om å få annonsene dine synlige i søkeresultatet i Google. Det kan derfor være meget frustrerende dersom annonsene dine ikke kommer opp i søkefeltet på sentrale søkeord. Det å ikke se sin egen annonse er en vanlig problemstilling for annonsører i digitale medier.

Så hva er årsaken til at dine annonser ikke dukker opp på søkeord du har valgt å by på?

I likhet med mange andre spørsmål knyttet til Google Adwords er det heller ikke her et enkelt svar.

Vi skal her gå igjennom noen av de viktigste årsakene til at dine annonser ikke kommer opp når det gjennomføres relevante søk:

Fordi budsjettet ditt er begrenset
Dine Google Adwords kampanjer kan være begrenset av budsjett på ulike måter. Dersom en, eller flere, av kampanjene dine er “Limited by budget” betyr dette at annonsene dine ikke vises på alle potensielle visninger for søkeordene i denne kampanjen. Annonsene dine vises ikke så ofte som du skulle ønske. Google vil basert på konkurransen i markedet, din max cpc og dagsbudsjettet for kampanjen  automatisk fordele dine annonser utover døgnet. Google vil altså automatisk sørge for at du får det optimale antallet visninger basert på de innstillingene du har gjort.

Har du for eksempel et dagsbudsjett på Nok 200 på en kampanje som omhandler søkeord knyttet til “fotballsko”, og gjennomsnittlig kostnad pr klikk i denne kampanjen er Nok 20 vil du maksimalt kunne få 10 klikk fra denne kampanjen hver dag. Google vil da automatisk fordele dine potensielle visninger utover døgnet. Google vil sørge for at ikke alle dine klikk blir “brukt opp” tidlig på dagen, og gjøre annonsen din synlig jevnt utover døgnet. Det vil imidlertid være flere enn 10 potensielle klikk på søkeord knyttet til “fotballsko”, men ditt dagsbudsjett begrenser altså dine klikk til 10 stykker pr dag. På denne måten kan ditt dagsbudsjett begrense det antall visninger du får i Google sitt søkefelt. Jo høyere dagsbudsjett du har jo flere visninger har du mulighet til å få.

Fordi søkeordene dine ikke er satt opp på en optimal måte

 • For lave bud – Dersom du har satt maksimalt bud for lavt på et søkeord, kan det føre til at din annonse ikke vises ved søk på dette ordet. Er det mange aktører som byr på samme ord må du sette ett høyt maksimum for å få visninger i Google.
 • Negative søkeord – Negative søkeord er et meget viktig virkemiddel for å utelukke dine annonser fra søk du ikke ønsker å være tilstede på. Men, negative søkeord kan også være årsaken til at dine annonser ikke vises. Det er derfor viktig å kontrollere at dine negative søkeord ikke blokkerer de søkeordene du ønsker å være synlig på.

 

Fordi annonsene ikke er godkjent eller rangerer dårlig

 • Annonsen er ikke godkjent – Dersom din annonse ikke oppfyller Googles retningslinjer vil den ikke bli godkjent. Annonsen vil da heller ikke vises ved søk på tilhørende søkeord. Det kan være en rekke årsaker til at en annonse ikke blir godkjent. Annonser vil ikke vises hvis annonsen omhandler tema relatert til:
  • Alkohol
  • “Adult Oriented Content”
  • Merkevarebeskyttet innhold
  • Gambling
  • Medisiner og legemidler
  • Les mer om hva som kreves av dine annonser her kan du lese mer om hva som kreves av dine annonser.
 • Annonsen venter på godkjenning – Dersom din annonse venter på godkjenning I Google Adwords vil heller ikke annonsen vises på søk i Google. De fleste annonser blir godkjent innen en arbeidsdag.
 • Annonsen din rangerer for dårlig til å vises på første side – Vi har tidligere gått igjennom viktigheten av Ad-Rank i auksjonsprosessen i Google. Dersom din annonse har en Ad-Rank, som er for lav for å vises på førstesiden i søkeresultatet, vil ikke annonsen din vises på alle relevante søk. Dette problemet er nært relatert til utfordringen rundt for lave bud.
 • Urlene som brukes i annonsene dine fungerer ikke  – Dersom landingssidene du har oppgitt i dine adwords annonser ikke fungerer, vil ikke annonsene være godkjent for visning i Google.

Fordi  innstillingene rundt målretning legger begrensninger på dine annonser

 • Bruker befinner seg utenfor geografisk målretning – I Google Adwords har du en rekke unike målrettingsformer. Dersom du har satt på en geografisk begrensning på din adwords kampanje, vil brukere utenfor dette området ikke se din annonse. Dersom du byr på søkeordet “sportsbutikk”, og har avgrenset det geografiske området for søkeordene dine til Oslo-området., vil ikke brukere som for eksempel befinner seg på Hamar få opp din annonse når de søker på ordet “sportsbutikk”. Sørg derfor for at du har gjort de riktige geografiske innstillingene i forhold til din kampanje.
 • Tidsavgrensning / sendeplan er aktivert på kampanjene – På tilsvarende måte som geografiske innstillinger påvirker hvor din annonse skal vises, vil tidsinnstillingene i Google Adwords bestemme når dine annonser skal vises. Dersom det gjennomføres et søk på dine søkeord utenfor de tidsperiodene du har defineert, vil ikke annonsene komme opp.

 

IKKE søk på egne produkter
Dersom du har forsøkt å se etter annonsene dine uten at de dukker opp, kan det altså være en rekke forklaringer på dette. Eksemplene ovenfor er noen av de viktigste årsakene til at du ikke ser din annonse.

Ofte vil du som annonsør gjennomføre en rekke søk etter dine egne produkter for å få opp egne annonser. Dette er ikke å anbefale. Slike søk kan ha en negativ innvirkning på annonsenes resultater og kan føre til at kostnad pr klikk går opp. Klikkrate er en viktig del av kvalitetsscore i Google, og vil påvirkes negativt dersom du gjennomfører søk etter egne produkter. Klikker du på egne annonser vil du bruke opp ditt eget annonsebudsjett.  Gjentatte søk etter samme produkt uten kjøp vil også kunne gjøre at annonsene til slutt ikke dukker opp.

Et verktøy som er meget nyttig for å se hvorvidt din annonse vises eller ikke, uten å ødelegge annonsenes statistikk, er Google sitt  «Ad Preview Tool». Dette er et verktøy som viser hvordan dine annonser fremstår i søkefeltet.

Du kan teste Google sitt  «Ad Preview Tool»her.

 

av Anders Valseth, iProspect

Meny
Skroll til toppen