Jobb smartere med Remarketing i 2017

Av Tore Tomasgaard, leder medier & kommunikasjon i Ko & Co og medlem av INMAs faggruppe for Remarketing.

Veksten innen programmatiske mediekjøp økte med over 70 prosent i 2016, melder mediebyråforeningen. Mediebransjen er i en stor omstillingsfase hvor programmatiske og datadrevne annonsekjøp stadig setter nye rekorder. Den teknologiske utviklingen i mediebransjen har aldri gått så raskt som nå. Utviklingen påvirker ikke bare publisistene i vår bransje, det krever stor omstilling både for annonsører, reklamebyråer og mediebyrå.

Som markedsførere må vi i mye større grad enn før beherske flere fagfelt. Dette for å forstå hvordan vi kan muliggjøre oss av de nye teknologiske plattformene og tilhørende verktøy. På den måten skaper vi god kommunikasjon til målgruppene. Ikke minst må vi benytte oss mer av de fantastiske mulighetene som de nye verktøyene gir oss. Det gir en mer intuitiv og effektiv kommunikasjon mot brukernes atferd på nett

Relevant kommunikasjon er nøkkelen til gode opplevelser

Utformingen av relevant kommunikasjon har alltid vært viktig for å nå frem til målgruppene og få de til å konsumere, dele og øke kunnskapen sin rundt en bedrifts produkter og tjenester. En nettside kan ha lite eller mye informasjon. Da er det viktig å sikre en prioritering av det som er viktig for kunden. Derfor må man nøye planlegge regler for retargeting, tilbud, lojalitetsprogram og nyhetsbrev. Konsistent og målrettet kommunikasjon er avgjørende for å kunne trekke noen konklusjoner om hva målgruppene opplever som relevant og verdifullt på nettsiden din. Gjennom kontinuerlig analyse av effekten ulike tiltak har på trafikken til nettsiden er det mulig å skaffe seg innsikt i hva som skaper stoppeffekt, verdi og hvordan kundene dine opplever at de blir hjulpet når de har behov for det.

Mobilutfordringen

En av de store utfordringene til medie- og kommunikasjonsbransjen de siste fire år er at mobilen er blitt skjerm nummer en. I dag bør alle nettsider være responsive og optimalisert for mobil. Om nettsiden din ikke er tilpasset mobile enheter, vil du miste mye trafikk og i noen tilfeller kunder. Uansett hvilken kampanje eller kommunikasjon du skal ut med bør mobilen være inkludert. Det er ikke like enkelt å måle alle bevegelser på mobilen og alle kjøp lar seg heller ikke registrere i analyseverktøyene.

Det er uansett en positiv utvikling i de fleste annonsestyringsverktøy med tanke på mobilannonsering. Vi kan nå velge hvilke enheter vi ønsker at annonsene skal vises på. Vi kan også sette opp avanserte regler for retargeting og velge geografisk nedslagsfelt. Vi kan videre definere demografiske datavariabler som lar oss segmentere på inntekt, alder, utdanning og fase i livet. Nå begynner skjerm nummer en å levere data som enhver bransje vil ha bruk for.

Mer lønnsom annonsering med Retargeting?

Displayannonsering har mange tekniske muligheter for å kunne gi brukerne tilpassede budskap basert på hva de har gjort på nettsiden din. Denne formen for annonsering kaller vi ofte retargeting.

Retargeting er annonsering hvor vi kan treffe brukere med ett eller flere budskap basert på deres adferd på nettet. Har brukerne blitt eksponert for en annonse, søkt etter et produkt, besøkt nettstedet ditt, eller sjekket ut et produkt gjennom bildesøk på Google er det mulig å rette en eller flere annonser mot denne brukeren i etterkant. Dette gjøres mulig med utgangspunkt i informasjonskapsler fra nettleseren til brukerne. Retargeting kan være ekstremt effektivt, og kan gi brukerne en utvidet verdi fra annonsøren. Dessverre er det langt mellom annonsørene som benytter seg av teknologien på en logisk, smart og brukervennlig måte.

Vi har vel alle blitt eksponert for annonser med identiske budskap med høy frekvens etter et besøk på en nettside. Eller kanskje du har opplevd å ha blitt eksponert for dynamiske annonser som henter et stort antall produkter inn i en annonse? Alt i et håp om at vi skal trigge på et eller flere av produktene på nettsiden vi akkurat forlot.

Retargeting uten bestemt frekvens og differensiering av budskap virker fordummende for brukerne. Målet med retargeting skal være å hjelpe kundene og gi de en bedre brukeropplevelse, ikke skremme de vekk fra nettstedet på grunn av støy i form av irriterende annonser som aldri slutter å dukke opp.

Bruk verktøyene til å forbedre kundereisen

Annonsestyringsverktøyene og plattformene som mediebransjen i dag benytter er kraftfulle verktøy som gir fantastiske muligheter. Ofte handler dessverre mange digitale kampanjer fortsatt om lavest mulig kost per klikk eller antall unike klikk til et nettsted. For å lykkes med digital markedsføring i 2017 må man ha god innsikt i målgruppenes bruksmønster, sikre kontinuitet og ha kjennskap i sine markeder og ha et forankret mål i de aktivitetene man setter i gang.

Kontinuerlig jobbing med brukeropplevelse og kundetilfredshet mot nye og eksisterende kunder er tiltak som sikrer en forbedret innsikt. Denne innsikten og forståelsen av kundenes opplevelse på nettstedet kan være med på å redusere frafall av eksisterende kunder og potensielle leads. Dette vil igjen kunne føre til økte inntekter.

Seriell kommunikasjon i retargeting – en uslepen diamant!

Etter at innholdsmarkedsføring har fått ny vind i seilene snakker alle om relevans, aktualitet og verdibasert kommunikasjon. Nå kan vi segmentere og treffe brukerne med en presisjon helt ned på gatenivå. Da er det kanskje på høy tid å spørre seg selv hvorfor man ikke prioriterer at displayannonsene skal ha like stor relevans som innholdet på nettsidene? Eller hvorfor ikke kommunikasjonen settes opp med serier av budskap, basert på hva brukerne gjør eller ikke har gjort på nettsidene før og etter besøk.

Det er enkelt å teste, optimalisere og jobbe med å sjekke hvilke budskap som fungerer best mot ulike seksjoner, målgrupper, enheter og hvilke resultat dette gir i forkant av større kampanjer.

Gi brukerne en bedre opplevelse på nettsiden

Gjennom identifisering av brukerreisen på nettsiden, oppsett av gode regler og KPI`er er det mulig å hjelpe brukerne med forhåndsdefinerte budskap basert på hva nettsiden skal hjelpe de besøkende med. Retargeting som tar utgangspunkt i dette vil kunne være til stor hjelp for kundene og bidra til økt verdiopplevelse og redusere frafall av kunder og besøkende.

For at bransjen skal få flere gode caser med retargeting må vi bli flinkere til å snakke om script, regler og koding på nettsidene. Gode regler for når retargeting skal aktiveres er en forutsetning for at riktig budskap utløses mot målgruppen. Prosessen fra eksponert til vurderingsfase og videre til salg krever at det jobbes med alle variabler som er berørt i denne prosessen. Dette krever forberedelser, analyse og vurderinger av alle tiltak som skal være med på å støtte kjøpsprosessen.

Sett kunden først

Jeg håper at 2017 blir et år hvor retargeting tas til nye høyder og at vi ser mange nye kampanjer hvor seriell kommunikasjon er en del av kampanjeløsningen. Det er på høy tid å sette seg ned med webmaster, salgsdirektør og markedssjef for å diskutere hvordan nettsiden på best mulig måte skal løse oppgavene bedriften har og hvordan den digitale markedsføringen skal fungere optimalt mot målgruppene og kundene.


Les mer om faggruppen for Remarketing her.

Meny
Skroll til toppen