Innkalling til ordinært årsmøte 2020 i INMA Interactive Marketing

Til medlemmer av INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 25/11- 2020

Tidspunkt: kl. 14.00 – 16.00
Møtested: Hos INMA, Epicenter Oslo, Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo

Dagsorden

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2019
  5. Vedtektsendringer
  6. Fastsettelse av kontingent 2021
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite
  10. Eventuelle innkomne saker

 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til INMA på [email protected] innen 10/11- 2020 kl. 12.

Fullstendig saksliste med underlag kan leses på selskapets nettside inma.no fra 17/11-2020.

Påmelding sendes til [email protected]

 

Med vennlig hilsen
for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder Eirik Norman Hansen

Meny
Skroll til toppen