INMA foreslås avviklet

Siden 2001 har interesseorganisasjonen for digital markedsføring, bedre kjent som INMA, jobbet for å fremme digital markedsføring i den norske reklame- og kommunikasjonsbransjen. Etter 23 års aktivitet er det nå over for organisasjonen som står bak blant annet Gulltaggen, idet styret kommer til å anbefale foreningen avviklet på årets årsmøte. Svekket oppslutning og økonomi danner bakgrunnen for beslutningen. 

INMA ble stiftet i 2001 med det formål å fremme markedsføring på internett. Gjennom INMAs historie og virke har foreningen bidratt til å fremme digital kreativitet, faglig utvikling og ikke minst til lærings- og samlingsarenaer som har vært viktige for svært mange i den norske markedsføringsbransjen. INMAs ikoniske arrangementer, som Gulltaggen kun er ett eksempel på, vil for mange bli stående som historiske markører i skiftet til digital reklame og kommunikasjon. 

– Selv om mye arbeid helt sikkert gjenstår, kan vi likevel si at i 2024 klarer internett som markedsføringskanal seg fint uten hjelp fra en slik forening, sier styreleder Gro Larsson. 

Nedgang i antall medlemmer

Som en forening basert på medlemmenes vilje og evne til å bidra, har INMA ikke stått upåvirket av tyngre tider for bransjen. Den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet siden pandemien i 2020 har medført at flere og flere av medlemmene har måttet prioritere vekk medlemskap og deltagelse på arrangementer, som har resultert i dårligere økonomi for INMA over tid. 

– Det har krevd mye hardt arbeid å holde aktivitetsnivået oppe på tross av dette, og nå er det dessverre ikke bærekraftig lenger. Styret ser seg derfor dessverre nødt til å anbefale en kontrollert avvikling av organisasjonen og vil legge frem dette på årsmøtet 20 mars, forteller styreleder Larsson. 

Foreningens formål er oppnådd

INMA har vært en unik interesseorganisasjon i kraft av at medlemmene kommer fra hele bredden av det digitale økosystemet. Det har hatt sin verdi i å ha et uavhengig og samlende organ for bransjen.

– Det er vemodig at INMA har kommet til veis ende, i alle fall i sin nåværende form, og at det ikke er den samme oppslutningen om foreningen lenger. Samtidig er kanskje nettopp den utviklingen et sterkt bevis på at digital markedsføring nå er det bærende og at bransjen har lykkes i å utvikle seg slik foreningen satte seg som mål for over tyve år siden, sier Larsson.

– I en annen økonomisk situasjon kunne INMA ha brukt den kraften til å stake ut en ny kurs for hvordan vi kan være en støtte for medlemmene i en tid med enorme teknologiske omveltninger, men vi får si oss fornøyd med at det begynner å bli en stund siden internett ble mainstream, fortsetter hun – og legger til at styret vil takke alle tidligere ansatte, styremedlemmer og frivillige som har bidratt til alt det INMA har vært og fått til siden 2001.

Jobber med løsning for eventene

INMA har i en årrekke vært arrangør av flere arrangementer som har formet bransjen, deriblant Gulltaggen – som det, tradisjonen tro, ble åpnet for påmelding til tidligere i år. Den økonomiske situasjonen innebærer imidlertid at Gulltaggen er utsatt inntil videre. Styret jobber med å finne mulige arvtakere for Gulltaggen Awards, Performance-konferansen og Performance Awards, samt 8 Minutes of Digital Marketing. Forslag til løsninger vil legges frem for medlemmene på årsmøtet. Medlemmene oppfordres til å melde sin interesse for å bidra til å videreføre arrangementene.

Meny
Skroll til toppen