Informasjon om kategoriene i Performance Award

Online Performance

I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer online. Typisk handel på nett, men det kan også være andre konverteringspunkter enn omsetning og antall salg – men de må være viktige for virksomheten. Det kan være bruk av en kanal alene eller en miks av flere.

Målepunkter som forventes brukt, en eller flere:
– Omsetning
– Salg
– Konverteringsrate
– ROAS
– Eller andre som kan knyttes til resultat, feks har du gjort en markedsføringsjobb opp mot rekruttering eller noe som henger sammen med resultat, men som ikke er salg, er det helt ok.

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering
Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1. Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?

Offline Performance

I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer i den fysiske verden eller i kombinasjon med det som skjer på nett. Her ser man etter tilfeller der man har bruk en eller flere virkemidler innen performance marketing for påvirke resultater i eksempelvis butikker, sentre eller fysiske outlets. Det kan også være andre konverteringspunkter enn omsetning og antall salg – men de må være viktige for virksomheten.

Målepunkter som forventes brukes i denne kategorien er
Store visits
Trykk i butikk
ROAS
Endring i omsetning i butikk før og etter.

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering
Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1.  Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?

Loyalty Performance

De senere årene har forretningsmodeller som dreier seg om abonnement blitt mer og mer utbredt. Abonnement innen telekom og medier har brukt denne måten å selge tjenestene sine på lenge – men nå er det flere bransjer som bruker dette. I tillegg har bruken av CRM gjort sitt til at arbeid med kundelojalitet i større grad kan settes i system. I denne kategorien er vi på jakt etter de gode casene som viser hvordan arbeid med kundelojalitet bærer frukter, der man bruker data, teknologi og optimalisering for å påvirke churn og mersalg.

Målepunkter som forventes brukes i denne kategorien er
Customer lifetime value
Churn
Nye kunder
Nye inn kontra ut
ROAS
Men andre målepunkter aksepteres også, dette angis mer for å forklare hvilke type caser vi ser etter i denne kategorien.

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering

Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1. Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?

Lead Performance

I Lead Performance ser vi etter det beste jobbene der leads er i fokus. B2B, bil- og boligmarkedet er typiske bransjer som vi tror har gjort mye i denne kategorien. Teknologi og bruk av data åpner for automatisert kvalifisering av leads og mer effektiv behandling underveis på veien fra lead til hard konvertering.

Målepunkter som forventes brukes i denne kategorien er
Lead til kunde ratio
Cost Per Lead
Antall leads

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering

Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1. Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?

Performance that matters

I Performance that matters ser vi etter de beste markedsføringsjobbene innen veldedige formål. Det må ikke være på oppdrag for en veldedig organisasjon, men formålet med jobben må være av samfunnsnyttig karakter.

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering

Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1. Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?


Performance Innovation

I kategorien Performance Innovation ser vi etter alle jobber og enkeltarbeid innen Performance Marketing som er til inspirasjon og læring for resten av bransjen. Har du gjort en jobb du er skikkelig stolt av, og som du mener bør løftes frem sender du den inn i denne kategorien. Det kan være enkeltgrep – av kreativ, strategisk, operativ eller innovativ art, eller større løft og endringer en organisasjon eller bedrift har gjort for å bli enda bedre innen Performance Marketing. Arbeider som er sendt inn i andre kategorier, kan også sendes inn her.

Her vil juryen og jurygeneral gjøre en helhetlig vurdering med bakgrunn i verdien av å trekke dette frem som et eksempel for bransjen å følge.

Informasjon som kan være lurt å trekke frem i caset:
Budsjett for å lage og drifte løsningen
Ikke glem oversikt over medie spend om det har blitt kjøpt annonsering

Informasjon om merkevaren
Konkurransesituasjon og merkevarestyrke gir juryen innsikt i hvilken relativ effekt jobben har gitt

Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge:

 1. Inspirasjon. I hvilken grad er dette noe bransjen kan lære av?
  Det kan være innovativt eller best practise satt i system på en uovertruffen måte.
 2. Resultater
  Har man oppnådd målsetningene man har satt?
  Hvor vanskelig er det å nå målsetningene?
 3. Data
  Hvordan har man brukt data for å løse oppgaven?
Meny
Skroll til toppen