Hvordan vinne i fagdisiplinen Innholdsmarkedsføring?

Pia Tryland, juryleder for Innholdsmarkedsføring under årets Gulltaggen Award. 

Kan du si noe om bakgrunnen for inndelingen av fagdisipliner?

  • Kategoriene skal både synliggjøre og premiere bredden i faget. Fellesnevneren for kategoriene er at innholdet er laget på målgruppens premisser. Vi ønsker å premiere de beste strategiske konseptene, men også enkeltstående håndverk som kan være alt fra en native artikkel til YouTube-videoer og podcats-episoder. Det er også en egen kategori for nyskapende ideer og nye måter å jobbe på, for å fremme arbeid samt øke kunnskap og forståelse for hva det er mulig å få til med godt innsiktsarbeid og kreativitet.

 

Hva vil du si er spesielt viktig å tenke på når kunder og byråer skal sende inn arbeider i disse kategoriene?

  • Det bør vises til en tydelig strategi i bunnen. Siden dette er en fagdisiplin som handler om å skape innhold basert på målgruppens premisser, er det viktig å vise til hvordan det har blitt jobbet med innsikt, og at det tydelig kommer frem i definisjon og beskrivelse av målgruppen og deres interesser. Det er også viktig å vise til hvilken relevans innholdskonseptet har for merkevaren og målgruppen. Og selvsagt gode resultater.

 

Hva skal til for å vinne i kategorien «beste innholdsmarkedsføring»?

  • Vinneren i kategorien «beste innholdsmarkedsføring» er den bedriften som viser at de har klart å skape gode resultater av et arbeid over en kortere eller lengre periode, ved å levere relevant og verdifullt innhold på målgruppens premisser. Det å skape gode resultater i denne kategorien kan være alt fra å øke kjennskap og kunnskap om en merkevare og/eller kategori gjennom et innholdskonsept, til å vise hvordan bedriften har klart å tiltrekke seg og beholde en definert kundegruppe gjennom å tilby relevant og verdifullt innhold over tid.
Meny
Skroll til toppen