Hvordan vinne gull i Mediestrategi?

Thomas Johansen, juryleder for Mediestrategi under årets Gulltaggen Awards. 

Juryen vil premiere arbeider som på en eksemplarisk måte demonstrerer og dokumenterer den beste måten å løse en utfordring på gjennom media. I tillegg til god bruk av innsikt og et tydelig målhierarki, vil juryen også legge vekt på kreativitet.

Fagdisplinen Mediestragi består av kategoriene «Kampanje» og «Enkeltarbeid». Felles for begge kategoriene er behovet for dokumentasjon, ettersom juryen ønsker å se en tydelig årsakssammenheng mellom virkemidler og effekt. Derfor vil en pedagogisk og strukturert fremstilling gi bedre forutsetninger for å forstå verdiskapningen som ditt bidrag har generert.

Det finnes uante muligheter innenfor en stadig mer kompleks og differensiert digital sfære, men det er ikke gull i alt som glimrer. Bidragene bør derfor vise til innsikt som støtter oppunder prioriteringer og valg, slik at juryen virkelig forstår bakgrunn, utfordring og ikke minst det gode arbeidet som er blitt utført. Dersom bidraget i tillegg evner å skape entusiasme gjennom demonstrasjon av nytenkning og kreativitet er du langt på vei mot å motta heder og ære på Deichman 14.mai.

 

Meny
Skroll til toppen