Hva er et produkt og hva er et søkeord?

Det å finne de søkeordene som gir best resultater for ditt produkt krever at du jobber målrettet med å teste ulike ord.

Som annonsør i Google Adwords er det viktig å gjøre et godt forarbeid med å velge hvilke søkeord du skal by på. Det er viktig å gruppere søkeordene dine på en detaljert måte slik at din bedrift blir synlig i Google på de ønskelige søkeordene. Det er viktig å velge søkeord og søkefraser som brukes av potensielle kunder for å beskrive dine produkter eller tjenester.

Det finnes ulike typer søkeord med ulik verdi. Søkeord kan beskrive hva du faktisk selger, eller det kan beskrive funksjonen eller nytten av det du selger.

Innen søkemotormarkedsføring skiller vi ofte mellom «spesifikke søkeord»og «beskrivende søkeord».

Spesifikke søkeord
«Spesifikke søkeord» som beskriver hva du faktisk selger. Altså et ord direkte relatert til dine produkter og tjenester.

Eksempler på slike ord kan være firmanavn, produktnummer eller produktmodell.

Beskrivende søkeord
I motsetning til «spesifikke søkeord» er «beskrivende søkeord» søkefraser som forklarer funksjonene til dine produkter og tjenester.

Eksempler på dette kan være «billig», «rød» eller «tilbud».

Det er også viktig å bruke synonymer, søkeordskombinasjoner og feilstavelser når du velger søkeord.

Individuelle søkeord
Søkefraser som skrives inn i søkemotorene blir stadig mer spesifikke og tilpasset brukernes individuelle behov.

Som annonsør er det derfor viktig å huske på at ulike brukere benytter ulike søkeord for å komme frem til ett og samme produkt. Ikke alle potensielle kunder søker direkte på ditt produkt eller merkenavn. Som annonsør er det derfor viktig å ta høyde for individuell utforming av søkefraser.

Et godt tips er derfor å by på mange ulike varianter av søkeordene dine. På denne måten vil du som annonsør ha en større sjanse til å nå de brukerne du er ute etter.

Disse individuelle søkeordene er ofte forskjellig fra hva man skulle tro. Og søkeord som i utgangspunktet ikke var så opplagte for din bedrift kan føre til gode resultater.

Eksempelvis kan en tilbyder av fakturasystemer oppnå flere salg på søkeordet «bestille fakturaprogram på nett» enn det gjør på søkeordet«faktura». «Faktura» vil kanskje være et naturlig ord å velge for annonsøren, men brukerne kan benytte seg av andre, mer detaljerte, varianter av ordet. Det vil i dette tilfellet være viktig å sikre seg gode plasseringer på de individuelle variantene.

 

Potensielle kunder bruker ofte ulike varianter av et søkeord for å komme frem til ett og samme produkt. Det å finne de søkeordene som gir best resultater for ditt produkt krever at du jobber målrettet med å teste ulike ord. Fokuser på de søkeordene som hjelper deg å nå dine mål, og prøv ut ulike varianter av disse ordene.

Hva som betegnes som et godt søkeord varierer altså fra produkt til produkt, og er veldig individuelt og situasjonsbetinget. Det er viktig å prøve seg frem og løfte frem de søkeordene som hjelper deg å nå dine mål. Et søkeord kan altså være mer enn ett produkt.

 

av Anders Valseth, iProspect

Meny
Skroll til toppen