Fem kjappe om miljø med Jakob fra Høyskolen Kristiania


Jakob er førsteamanuensis ved institutt for markedsføring hos Høyskolen Kristiania. Han er også en av foredragsholderne på Miljøseminaret 22. juni! 

Hva handler et grønt skifte om for deg? 
At alle – bedrifter, myndigheter og forbrukere – må ta med påvirkning på miljøet som en faktor i sine beslutninger. Ulike aktører kan ikke lenger ta beslutninger som om naturen ikke eksisterer, eller som om det er gratis å ødelegge miljøet. Heldigvis er denne endringen godt i gang.

Hva tror du er den største utfordringen med et grønt skifte?
Kanskje at folk flest, som har mulighet til å påvirke både bedrifter gjennom sine valg i markedet og politikere gjennom sin stemmeseddel, i liten grad prioriterer miljøet.

Hvilke konkrete handlinger mener du kan være med på å påvirke næringslivet i riktig retning?
Kjedelig svar, men jeg tror det viktigste er at det må koste å forurense. Kostnaden ved å ødelegge miljø og klima må inn i kalkyler og investeringsbeslutninger, først da vil næringslivet jobbe systematisk med miljø. Noe av kostnaden kan bli pålagt frivillig – for eksempel ved at forbrukere og andre belønner mer bærekraftige bedrifter – men det må også tøffere offentlige reguleringer til.

Hvilke fordommer møter du blant folk flest når det kommer til diskusjon og snakk om miljø?
En del tror at levestandarden vil bli betydelig redusert i et mer bærekraftig samfunn. Dette er nok feil – livet vil nok heller bli bedre, selv om det kan bli en minimal reduksjon i økonomisk vekst i en periode.

Kan du nevne én konkret fortjenestemulighet som åpner seg for bedrifter, som er unikt for det grønne skifte? 
Kanskje ikke så unikt, men jeg tror at både store merkevarebedrifter og offentlige innkjøpere vil stille tøffe krav til bærekraft hos sine leverandører i framtiden. De som ønsker å levere til store innkjøpere vil dermed måtte jobbe seriøst med bærekraft, og det vil ikke være nok å ha orden i egen bedrift, det vil bli krav om å ha kontroll på hele forsyningskjeden. Vi ser konturene av dette i dag, men jeg tror dette vil komme mye sterkere framover, og her vil det nok komme fortjenestemuligheter for mer bærekraftige bedrifter.

Meld deg på her! Arrangementet er gratis for INMA og VIRKE-medlemmer, og koster 500 kr. eks. MVA for andre.

Meny
Skroll til toppen