Bli med i faggruppen «Big Data og personvernsprinsipper»

Vi må se fremover mot en verden som i stadig økende grad preges av overvåkning, sporing, kontroll og registrering av hva hvert enkelt individ gjør. Vi som bransjeorganisasjon må ligge i forkant av utviklingen. Hvilke prinsipper skal legges til grunn? Kan vi forutse gode prinsipper som er uavhengig av teknologi og som vil være allmenngyldige også i fremtiden i en verden hvor vi ennå ikke kjenner den teknologiske utviklingen.

Gruppen skal diskutere og drøfte konkrete prinsipper og vurdere i hvilken grad de kan anbefales å være allmenngyldige for fremtiden. Et sammendrag av diskusjonene skal offentliggjøres via blogginnlegg på inma.no – et innlegg per prinsipp. Målet med diskusjonen er å teste hypoteser/prinsipper, synliggjøre konsekvenser, fordeler og ulemper og problematisere praktisk implementering. 

Et konkret eksempel kan være: Forsikringsselskaper skal få tilgang til alle data om enkeltindividet som avslører en adferd den enkelte kan påvirke på egenhånd, etter samtykke fra individet.

Et annet eksempel kan være: Den som ikke har gjort noe galt, har ingen ting å frykte og kan derfor bli overvåket. 

Høres dette spennende ut? Meld din interesse til [email protected]

(NB – din arbeidsgiver må være medlem av INMA for at du skal kunne delta i faggrupper). 

Møtedatoer 2017:

  • 28 feb
  • 6 juni
  • 26 sept
  • 14 nov
Meny
Skroll til toppen