Faggruppen for Big Data og personvernsprinsipper

Faggruppen for big data og personvern-prinsipper skal se fremover mot en verden som i stadig økende grad preges av overvåkning, sporing, kontroll og registrering av hva hvert enkelt individ gjør. Vi som bransjeorganisasjon må ligge i forkant av utviklingen. Hvilke prinsipper skal legges til grunn? Kan vi forutse gode prinsipper som er uavhengig av teknologi og som vil være allmenngyldige også i fremtiden i en verden hvor vi ennå ikke kjenner den teknologiske utviklingen.

Gruppen diskuterer og drøfter konkrete prinsipper og vurderer i hvilken grad de kan anbefales å være allmenngyldige for fremtiden. Et sammendrag av diskusjonene skal offentliggjøres via blogginnlegg på inma.no – et innlegg per prinsipp. Målet med diskusjonen er å teste hypoteser/prinsipper, synliggjøre konsekvenser, fordeler og ulemper og problematisere praktisk implementering. 

Et konkret eksempel kan være: Forsikringsselskaper skal få tilgang til alle data om enkeltindividet som avslører en adferd den enkelte kan påvirke på egenhånd, etter samtykke fra individet.

I gruppen sitter:
Thomas Johansen – PHD
Michiel Brankaert – Google
Thomas Horn – Carat
Christian Astrup – Mindshare
Mona Blomdal – Startsiden
Ole Aabel – Sempro
Kjetil Eik L Løvlie – Bring Dialog

Meny
Skroll til toppen