Display- og videoannonsering i Adwords

Google Adwords er mer enn bare søkeordsannonser. Gjennom den selvbetjente løsningen kan du også sette opp bannerannonsering i Google Display Network og videoannonser i YouTube-nettverket. Begge nettverkene gir deg som annonsør mulighet til å oppnå en bred dekning på kort tid. Det mest interessante for de fleste annonsører er likevel hvordan riktig bruk av nettverkene gir deg muligheten til å nå ut mer målrettet

Google Display Network
Displaynettverket og YouTube har flere ting til felles hva gjelder segmenteringsmuligheter. Vi skal først ta for oss Googles displaynettverk. Her kan du sette opp display- og tekstannonser i et nettverk som treffer om lag 3 millioner nordmenn i måneden. Millioner av nettsteder og mobilapper har koblet seg til dette nettverket og viser dermed annonser som kjøpes gjennom Adwords. Blant disse publisistene finner vi også en rekke store norske nettsider som Dagbladet, Aftenposten, Klikk.no, Nettavisen, E24 med flere.

nr 1(Utsnitt fra Google Display Network setup i Adwords)

Hvordan finne målgruppen?
Gjennom Adwords har du mulighet til å bestemme akkurat hvilke sider annonsene dine skal bli vist på. Samtidig er det verdt å merke seg at styrken til displaynettverket er nettopp muligheten til å treffe målgruppen på andre nettsider utover de vanlige norske nettsidene. Det gjør det mulig å målrette annonsene mer spesifikt. Vi skal vise til to eksempler:

  • Emne og søkeords-målretting: En annonsør selger reiseforsikring og vil treffe personer som snart skal ut å reise. Gjennom emne eller søkeords-målrettingen i displaynettverket vil annonsøren kunne velge hva slags innhold de tror at målgruppen leser på nettet. Søkeordet «Currency» eller emnet «valuta og veksling» vil da være en måte å treffe mennesker som besøker sider som www.xe.com før avreise.

 

  • Interesse og intensjonsmålgruppe: Samme annonsøren kan også velge å målrette mot personer som akkurat nå aktivt søker og vurderer å kjøpe flybilletter. Med denne nettadferden blir personene plassert i en intensjonsmålgruppe, hvilket gjør at vi kan treffe disse menneskene på nettsider som ikke har noe med reise å gjøre. Selv om målgruppen er opptatt av å kjøpe flybillett akkurat nå, så har de samtidig andre interesser som påvirker nettadferden deres.

I tillegg til disse metodene kan du gjennom retargeting treffe personer som har vært inne på nettsiden din tidligere. Er du derimot sikker på at du har et produkt som kun er aktuelt for eksempelvis kvinner 30-40 så du målrette basert på demografi.

YouTube Trueview
YouTube er verdens nest største søkemotor, og 70 % av Norges befolkning ser videoinnhold her månedlig. I YouTube er det primært video som er annonseformatet, men sett bort ifra det har YouTube mye til felles med displaynettverket. Som vist på utsnittet fra Adwords under, har man tilsvarende målrettingsmuligheter basert på interesser og innhold som i displaynettverket.

bilde 2(Utsnitt fra YouTube setup i Adwords)

YouTube-annonser kan kjøpes gjennom Adwords eller på reservasjon direkte hos Google. Vi skal her ta for oss de produktene som kjøpes gjennom Adwords.

  1. Formatet In-stream viser videoen din som en pre-roll; en reklamefilm som vises før det innholdet som brukeren har valgt å se på YouTube. Disse annonsene kalles ofte også skip-ad, fordi det er mulig for brukeren å hoppe over annonsen. Som annonsør betaler du kun for visninger av hele filmen eller når filmen er vist i mer enn 30 sekunder.
  2. In-display er displayannonser som vises i YouTube. Dersom brukeren klikker på annonsen er det likevel kun når hele eller 30 sekunder av filmen har blitt vist at annonsøren betaler.
  3. In-search er annonser i søkeresultatet i YouTube. Her kan annonsører kjøpe søkeord de ønsker å være synlige på, tilsvarende slik vi gjør det i Google. Igjen betaler annonsør kun for visning av filmen, ikke for klikket.

  

Optimalisering av målgrupper og plasseringer
I kampanjer hvor displaynettverket og/eller YouTube inkluderes, vil det som regel alltid være en fordel å inkludere flere alternative metoder for plassering av annonsene. Det gir deg mulighet til å optimere kampanjen underveis og dermed også forbedre resultatene. Eksempelvis kan du fjerne plasseringer som ikke fungerer, ekskludere nettsider du ikke ønsker å være på, eller åpne opp for en bredere aldersmålgruppe.

Mulighet for spissede målgrupper er kanskje mest interessante i Googles display- og videonettverk. I lille Norge er det derimot fort gjort å spisse en kampanje for mye, og med det ende opp med en altfor snever målgruppe. Derfor er det viktig å teste ut en rekke muligheter parallelt, og gjøre forbedringer basert på resultatene og erfaringene du gjør deg underveis.

 

av Iselin Stensrud, Mindshare Norway

Meny
Skroll til toppen