Digital annonse-omsetning i USA første halvdel av 2016 på 32,7 milliarder

Omsetningen på mobilannonser spesielt, har føket i været det siste året i USA. Første halvdel av 2016 var omsetningen på mobilannonser opp 89 prosent fra samme periode i fjor, da IAB USA 1. november la frem de digitale annonsetallene for første halvår av det amerikanske digital-markedet. Totalt økte den digitale annonse-omsetningen i USA med 19 prosent i første halvdel av 2016 kontra samme periode i 2015.

Les mer om rapporten på IABs sider her.

Meny
Skroll til toppen