Dette er kategoriene i Performance Award 2018

27. september er det igjen tid for INMAs Performance Award. Dette er syvende året på rad, for det vi trygt kan si er Norges tøffeste award med tanke på kravet om dokumenterbare resultater.

Siste frist for innsendelse av bidrag er mandag 3. september klokken 23:59. Hver påmelding gir rett til én billett til Performance-konferansen som holdes samme dag.

Les mer om hvordan du melder på bidrag her!

Singelkanal

Bidragene i denne kategorien skal fokusere utelukkende på en digital kanal av gangen (for eksempel SEO, SEM, Facebook, Linkedin, Adwords, Retargeting, Affiliate eller lignende) Bidrag som er levert inn i multikanal-kategorien kan splittes opp og nomineres til denne kategorien for hver av de isolerte kanalene som er blitt benyttet. Les mer om singelkanal her!

Multikanal
Bidrag som benytter flere enn en digital markedsføringskanal i samme kampanje anses som multikanalkampanjer og hører til denne kategorien. Bruken av større datasett (BIG DATA) for å oppnå målretting på tvers av kanaler skal belønnes. Bidrag som klarer å følge kundens reise fra start til mål, og på tvers av ulike kanaler, skal belønnes.
Bidrag, som i tillegg til den totale nytteverdien, klarer å synliggjøre at kanalene utfyller hverandre kan belønnes ekstra. Det gjelder også bruk av analoge markedsføringskanaler. Les mer om multikanal her!

Analyse
Bidrag i denne kategorien skal dokumentere prosess(er), virkemidler og/eller resultater, basert på et digitalt og analytisk utgangspunkt. I denne kategorien er det selve dokumentasjonen som analyseres, ikke nødvendigvis resultatene som oppnås gjennom dokumentasjonen. Se eksempler på bidrag til denne kategorien og les mer her!

Innovasjon
Bidrag som viser evne til å løser markedsførings-oppgaver på en innovativ måte som egner seg til å inspirere bransjen, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger. Kravet til dokumenterbare resultater kan lempes på i denne kategorien, dersom de faglige begrunnelsene fremstår som sterke og logiske og er egnet til å indikere en ønsket ny retning, hvor det kun er den korrekte implementeringen som gjenstår. Les mer om innovasjon her!

Her er de generelle retningslinjene og reglene.

Meny
Skroll til toppen