Ny frist for innsending – 23. september kl. 18!

Ny frist for innsending er fredag 23. september kl. 18! Da er det igjen tid for INMAs Performance Award. Dette er ellevte året på rad for det man trygt kan si er Norges tøffeste markedsføringskonkurranse, med tanke på kravet om dokumenterbare resultater. Mer informasjon om Performance Konferansen kommer!

Her kommer informasjon om Performance Award hvor fristen for innsending av bidrag er satt til onsdag 21. september kl. 18:00.

Pris per innsendte bidrag er 3800 kr + mva for medlemmer av INMA og 5000 kr + mva for bedrifter som ikke er medlem av INMA. I tillegg kommer 75 kr per bidrag i administrasjonsgebyr.

Pris for å delta i Performance Talent er gratis for INMA-medlemmer og koster 2000 kr + mva + 75 kr adm. gebyr for de som er ansatt i bedrifter som ikke er medlem av INMA.

Benytt Award Force for å sende inn jobber til konkurransen. Her er en detaljert guide for innsending i Award Force: Innsendingsmal for Performance Award.

Påmelding til spesialkategorien Performance Talent gjøres ved å sende en mail til [email protected] innen 1. septemberFor å melde du deg på i spesialkategorien Performance Talent sender du følgende informasjon til [email protected] innen 1. september kl. 15: 

  1. Navn
  2. E-post
  3. Telefonnummer
  4. Situasjon: 1) Siste år Bachelor eller Masterutdanning eller 2) I mitt første eller andre ansettelsesår (24 mnd eller færre måneder i arbeid i arbeidslivet)
  5. URL / adresse til Linkedin-profil
  6. Hvor jobber du / hva studerer du?
  7. Hvilken tittel har du / studie går du på?


Årets kategorier

Online Performance

I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer online. Typisk handel på nett, men det kan også være andre målepunkter enn omsetning og antall salg så lenge de er viktig for virksomheten. Det kan være bruk av en kanal alene eller en miks av flere, dersom det er flere så må de ulike kanalenes rolle beskrives.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være omsetning, salg, konverteringsrate, ROAS og/eller andre som kan knyttes til resultat.

Offline Performance

I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer i den fysiske verden eller i kombinasjon med det som skjer på nett. Her ser vi etter tilfeller der man har brukt en eller flere virkemidler innen performance marketing for å påvirke resultater i eksempelvis butikker, kjøpesentre eller fysiske outlets. Det kan også være andre målepunkter enn omsetning og antall salg så lenge de er viktig for virksomheten.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være store visits, trykk i butikk, ROAS og/eller endring i omsetning i butikk før og etter aktiviteten.

Loyalty Performance

I denne kategorien er vi på jakt etter de gode casene som viser hvordan arbeid med kundelojalitet og økt omsetning. Dette kan være markedsføringsjobber der man bruker data, teknologi og/eller optimalisering for å redusere churn, fokus på mersalg, reaktivere eksisterende/tidliger kunder eller skape merverdi.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være customer lifetime value, liking, mersalg, churn, nye kunder, nye inn kontra ut og/eller ROAS.

Lead Performance

I Lead Performance ser vi etter det beste casene som har hatt fokus på å generere leads eller prospekter. Jobbene vi ser etter har gjennom strategiske og GDPR-vennlige markedsaktiviteter klart å generere leads av høy kvalitet, og ikke bare kvantitet. B2B, lån- og finans, og bil- og boligmarkedet er typiske bransjer som vi tror har gjort mye i denne kategorien.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være lead til kunde ratio, cost per lead og/eller antall leads.

Best bruk av data

I denne kategorien ser vi etter smart bruk av første, andre eller tredjepartsdata. Bidragene bør inneholde og dokumentere hvordan bruk av data har beriket kampanjen og ført til økt salg, økt ROI, økt SOM, engasjement eller andre parameter som er viktig for den aktuelle virksomheten.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være omsetning, salg, konverteringsrate, ROAS og/eller andre suksessfaktorer som kan knyttes til resultatet.

Performance That Matters

I Performance that matters ser vi etter de beste markedsføringsjobbene med fokus på samfunnsnyttige formål. Det må ikke være på oppdrag for en veldedig organisasjon, men formålet med jobben må være av samfunnsnyttig karakter. Dette kan være markedsføringsjobber med fokus på holdingsendring, samfunnsansvar, veldedighet og/eller kompetansebygging innenfor relevante temaer.

Performance Innovation

I kategorien Performance Innovation ser vi etter jobber og enkelt arbeid innen performance marketing som er til inspirasjon og læring for resten av bransjen. Har du gjort en jobb du er skikkelig stolt av, og som du mener bør løftes frem sender du den inn i denne kategorien. Det kan være enkeltgrep – av kreativ, strategisk, operativ eller innovativ art, eller større løft og endringer en organisasjon eller bedrift har gjort for å bli enda bedre innen performance marketing. Arbeider som er sendt inn i andre kategorier, kan også sendes inn her. Her vil juryen og jurygeneral gjøre en helhetlig vurdering med bakgrunn i verdien av å trekke dette frem som et eksempel for bransjen å følge.

Performance Talent – spesialkategori for sisteårsstudenter og nye talenter i arbeidslivet

Denne delen av konkurransen er kun tilgjengelige for sisteårsstudenter (bachelor eller masterstudenter) eller nyansatte som er i sitt første eller andre år i arbeidslivet. Hensikten med kategorien er å løfte frem nye talenter, tanker og ideer innen fagområdet. Her skal det ikke sendes inn noe case, men det vil bli delt ut en oppgave som skal løses individuelt. Caset vil være av generell art (ikke spisset mot et fagområde), slik at det er aktuelt for alle med interesse for eller kompetanse innen performance marketing å delta – uansett spesialistområde.

 

Vekting i juryering:
Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge følgende kriterier i alle hovedkategorier:

 • Resultater – Viser caset tydelig definerte målsettinger, og er målsettingen(e) oppnådd? Hvor vanskelig var det å nå målsetningene? (Hva var utgangspunktet og  utfordringene, og hvilke budsjetter har vært disponibelt underveis)
 • Data og teknologi – Er det brukt data og/eller teknologi for å løse oppgaven på en forbilledlig måte?
 • Inspirasjon – I hvilken grad er dette noe bransjen kan se opp til? Det kan både være innovative løsninger eller best practice satt i system på en uovertruffen måte.
Meny
Skroll til toppen