Dette er kategoriene i Performance Award 2021

Da er det igjen tid for INMAs Performance Award. Dette er tiende året på rad for det man trygt kan si er Norges tøffeste markedsføringskonkurranse, med tanke på kravet om dokumenterbare resultater.

Frist for innsending av bidrag er 16. september.

Pris per innsendte bidrag er 3800 kr + mva for medlemmer av INMA og 5000 kr + mva for bedrifter som ikke er medlem av INMA. I tillegg kommer 75 kr per bidrag i administrasjonsgebyr.

Pris for å delta i Performance Talent er gratis for INMA-medlemmer og koster 2000 kr + mva + 75 kr adm. gebyr for de som er ansatt i bedrifter som ikke er medlem av INMA.

Benytt Award Force for å sende inn jobber til konkurransen.

Påmelding til spesialkategorien Performance Talent gjøres ved å sende en mail til [email protected] innen 1. september.

Årets kategorier

Online Performance
I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer online. Typisk handel på nett, men det kan også være andre konverteringspunkter enn omsetning og antall salg så lenge de er viktige for virksomheten. Det kan være bruk av en kanal alene eller en miks av flere, dersom det er flere så må det ulike kanalenes rolle beskrives. Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være omsetning, salg, konverteringsrate, ROAS og/eller andre som kan knyttes til resultat. Har du for eksempel gjort en markedsføringsjobb opp mot rekruttering eller noe annet som henger sammen med resultat, men som ikke er salg, er det også relevant.

Offline Performance
I denne kategorien ser vi etter markedsføringsjobber der man påvirker resultater som skjer i den fysiske verden eller i kombinasjon med det som skjer på nett. Her ser vi etter tilfeller der man har brukt en eller flere virkemidler innen performance marketing for å påvirke resultater i eksempelvis butikker, sentre eller fysiske outlets. Det kan også være andre konverteringspunkter enn omsetning og antall salg så lenge de er viktige for virksomheten. Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være store visits, trykk i butikk, ROAS og/eller endring i omsetning i butikk før og etter aktiviteten.

Loyalty Performance
I denne kategorien er vi på jakt etter de gode casene som viser hvordan arbeid med kundelojalitet bærer frukter, der man bruker data, teknologi og optimalisering for å redusere churn og skape merverdi. Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være customer lifetime value, liking, mersalg, churn, nye kunder, nye inn kontra ut og/eller ROAS.

Lead Performance
I Lead Performance ser vi etter det beste jobbene der leads er i fokus. B2B, lån- og finans, og bil- og boligmarkedet er typiske bransjer som vi tror har gjort mye i denne kategorien. Teknologi og bruk av data åpner for automatisert kvalifisering av leads og mer effektiv behandling underveis i kundereisen, på veien fra lead til hard konvertering. Eksempler på målepunkter i denne kategorien kan være lead til kunde ratio, cost per lead og/eller antall leads.

Performance That Matters
I Performance that matters ser vi etter de beste markedsføringsjobbene innen samfunnsnyttige formål. Det må ikke være på oppdrag for en veldedig organisasjon, men formålet med jobben må være av samfunnsnyttig karakter.

Performance Innovation
I kategorien Performance Innovation ser vi etter jobber og enkeltarbeid innen performance marketing som er til inspirasjon og læring for resten av bransjen. Har du gjort en jobb du er skikkelig stolt av, og som du mener bør løftes frem sender du den inn i denne kategorien. Det kan være enkeltgrep – av kreativ, strategisk, operativ eller innovativ art, eller større løft og endringer en organisasjon eller bedrift har gjort for å bli enda bedre innen performance marketing. Arbeider som er sendt inn i andre kategorier, kan også sendes inn her. Her vil juryen og jurygeneral gjøre en helhetlig vurdering med bakgrunn i verdien av å trekke dette frem som et eksempel for bransjen å følge.

Best bruk av data
Denne kategorien setter fokus på bruk av data, og hvordan data har beriket en investeringsavkastning og ROI for en gitt merkevare. I kategorien ser man etter smart bruk av første-, andre- eller tredjepartsdata, og man må bevise hvordan dette har ført til økt salg, økt ROI, økt SOM, engasjement, eller andre parameter som er viktige for merkevaren.

Eksempler på målepunkter i denne kategorien er tilsvarende for «online performance» kategorien, og kan være omsetning, salg, konverteringsrate, ROAS og/eller andre som kan knyttes til resultat. Har du for eksempel gjort en markedsføringsjobb opp mot rekruttering eller noe annet som henger sammen med resultat, men som ikke er salg, er det helt OK.

Performance Talent – spesialkategori for sisteårsstudenter og nye talenter i arbeidslivet
Denne delen av konkurransen er kun tilgjengelige for sisteårsstudenter (bachelor eller masterstudenter) eller nyansatte som er i sitt første eller andre år i arbeidslivet. Hensikten med kategorien er å løfte frem nye talenter, tanker og ideer innen fagområdet. Her skal det ikke sendes inn noe case, men det vil bli delt ut en oppgave som skal løses individuelt. Caset vil være av generell art (ikke spisset mot et fagområde), slik at det er aktuelt for alle med interesse for eller kompetanse innen performance marketing å delta – uansett spesialistområde.

 

Vekting i juryering:
Juryen vektlegger i prioritert rekkefølge følgende kriterier i alle hovedkategorier:

Resultater
Viser caset tydelig definerte målsettinger, og er målsettingen(e) oppnådd? Hvor vanskelig var det å nå målsetningene? (Hva var utgangspunktet og  utfordringene, og hvilke budsjetter har vært disponibelt underveis)

Data
Er det brukt data for å løse oppgaven på en forbilledlig måte?

Inspirasjon
I hvilken grad er dette noe bransjen kan se opp til?
Det kan både være innovative løsninger eller best practice satt i system på en uovertruffen måte.

 

Meny
Skroll til toppen