Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon

Arkiv | Faggrupper

Smarthus og smarte tjenester

Av RUNE SANDNES, Head of Technology Saatchi & Saatchi Norway. Medlem av INMA’s faggruppe Gadgets og markedsføring   Jeg har smarthus. Eller i alle fall et litt smart hus. Det var ikke bygd slik, det er et rekkehus fra 60-tallet som vi nylig har pusset opp. Lagt inn gulvvarme og balansert ventilasjon, sensorer og lysdimmere, sånne […]

Les mer
computer-crime-800x300

Faggruppen for Big Data og personvernsprinsipper

Faggruppen for big data og personvern-prinsipper skal se fremover mot en verden som i stadig økende grad preges av overvåkning, sporing, kontroll og registrering av hva hvert enkelt individ gjør. Vi som bransjeorganisasjon må ligge i forkant av utviklingen. Hvilke prinsipper skal legges til grunn? Kan vi forutse gode prinsipper som er uavhengig av teknologi […]

Les mer
blackboard-620322_1280

Faggruppen for Gadgets og markedsføring

Faggruppen diskuterer nye og konkrete fysiske dingser opp mot hvordan de kan benyttes innen en markedsførings-kontekst. Hver dings skal drøftes på et møte og resultere i et blogginnlegg på inma.no. Dette er ikke en teoretisk gruppe – det forventes at dingsene testes ut i praksis og erfaringer deles. Det forhindrer dog ikke at man ser for […]

Les mer
WEB-TV-gruppen oktober 2015 waffen

Faggruppen for Web-tv

Faggruppen for web-tv jobber med utfordringer knyttet til kommersiell plattform for web-tv. Standardiseringer, målinger og etableringen av caser vil være sentralt for videre arbeid. Arbeidsområder for Web-tv-gruppen: Revidere aktører og finne felles valuta for kanalen, samt kartlegge etablering av trafikk og demografiske målinger for web-tv. Standardisering av produktene slik at vi opererer med en enkel guide for […]

Les mer
Faggruppen for webanalyse svart hvitt

Faggruppen for webanalyse

Faggruppen for webanalyse ble etablert våren 2009 og har som mål å fremme forståelse og bruk av webanalyse til utvikling, optimalisering og analyse av nettsteder og kampanjer. Gruppen skal samle og bygge interessen for webanalyse blant INMAs medlemmer – herunder virksomheter, leverandører og konsulenter  som bruker, selger, installerer, implementerer, yter rådgivning og underviser i fagområdet. […]

Les mer
Faggruppe Remarketing Svart Hvitt

Faggruppen for Remarketing

Faggruppen for remarketing skal jobbe for å fremme den beste måten å drive remarketing på i Norge. De er et fagnettverk med ledende spesialister som møtes for kunnskapsutveksling og diskusjoner rundt bransjestandarder. I gruppen sitter nå: Erik Storm Kristoffer Andreassen, Group M Kenneth Eriksen, INMA Tone Helene Angsund, McCann Line Falk, McCann Ulrik Prøitz, Fluxloop […]

Les mer
Programmatic-CT

Faggruppen for Programmatic

Faggruppen for Programmatic jobber med fagfeltet rundt automatisert kjøp og salg av annonser. Det inkluderer også arbeidet med å koble på informasjon om brukere (Big Data) og kan inkludere RTB (Real Time Bidding). Gruppen er fra januar 2017 delt opp i tre: Metode:  Gustav Eddy Larsen – Tenk Kommunikasjon Kjersti Nelson Levina – Coop Preben […]

Les mer
Faggruppe Paid Social svar hvitt

Faggruppen for Paid Social

Faggruppen for Paid Social er et fagnettverk for betalte plasseringer i sosiale medier. Den ble startet våren 2016. I gruppen sitter nå: Mattias Nordeng, Carat Tim Nilo, Facebook Siri Flamme-Larsen, Ko&Co Henrik Sandsmark, RED Performance Tina Rødahl, Opera Mediaworks Jørgen Aksnes, PHD Preben Johannessen, Sellbranch Trine Skog Humlen, T/A Opt Casper Roalsvig Vasbotten, iProspect Kjetil […]

Les mer
Mobil Innsikt-gruppa okt 2015 til waffen

Faggruppen for mobil Innsikt

Faggruppen for mobil innsikt jobber med å fremskaffe dokumentasjon på den mobile utviklingen og dens viktighet. Gruppen lager rapporter og arrangerer events for å spre innsikt, og ønsker å gi inspirasjon til alle som tar den sterkt fremvoksende mobile kanalen på alvor. I gruppen sitter nå: Jan Ove Kjøndal – Agens Joakim Vars Nilsen – […]

Les mer
Mobil display-gruppa nov 2015

Faggruppen for Mobil Display

Faggruppen for Mobil Display jobber med fokus på den mobile annonsen. Her er det behov for standardisering av formater, og det er behov for harmonisering av målinger. Gruppen har også som oppgave å samle sammen dokumentasjon som underbygger mobile annonsers effekt i en kommersiell setting. I gruppen sitter nå: Rene Selsø – Dagbladet Alexander Rydfjord – […]

Les mer

Utvikling og hosting: Senson AS

Meny