Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon

Bli INMA-medlem

Som INMA-medlem får du

  • Rabatterte konferanse- og seminar-billetter
  • La kvalifiserte ansatte delta i én eller flere av våre faggrupper
  • Tilgang til «Early Bird»-billetter til våre konferanser
  • Gratis inngang på alle våre frokost-seminarer
  • Bli medlem-knappKostnadsfrie foredrag om digital kommunikasjon og markedsføring av daglig leder Kenneth Eriksen
  • Bistand i ulike bransjespørsmål

For spørsmål om medlemskap, kontakt vår medlemsansvarlig, Marthe Pedersen, på marthe@inma.no.

 

Hvem bør bli medlem?

Alle bedrifter som har befatning med eller interesse av interaktiv markedsføring kan bli medlem. Dette gjelder både annonsører, annonse-medier, annonsenettverk, konsulentselskaper, reklame, produksjons- og mediebyråer, og bedrifter som vil holde seg oppdatert på digital kommunikasjon og markedsføring.

INMA/IAB Norge er samlingspunktet for kompetanse i interaktive kanaler, og jobber for å fremme effektiv utnyttelse av disse.

 

Hvorfor?

INMA har det siste året gradvis innført og rendyrket noen retningslinjer og rammer som gjør at det er blitt større skiller mellom INMA-medlemmer og ikke-medlemmer. Prosessen fortsetter og er beskrevet under.

Den mest synlige endringer en skillet mellom priser for INMA-medlemmer og ikke-medlemmer har økt for våre arrangementer. I hovedsak er det prisene til INMA-medlemmer som er blitt redusert, mens prisene til ikke-medlemmer har stått stille eller økt noe. Vi har redusert kostnadene ved konferansene ved at vi har gjort serveringen enklere både under og etter seminarene. Disse kostnadsreduksjonene har vi videreført via reduserte deltaker-avgifter.

Vi har innført en praksis hvor det kun er INMA-medlemmer som får tilbud om såkalte «early bird billetter». Vi innførte denne praksisen i forbindelse med Gulltaggen 2016, og har videreført den på alle arrangementer siden.

Vi har en praksis hvor gratis-seminarene er gratis kun for INMA-medlemmer, mens ikke-medlemmer må betale minst 500,-.

En viktig presisering er dog at hvis det er INMA-medlemmer som bestiller og står ansvarlig for deltakelsen, så kan det gjerne være ikke-medlemmer som benytter billettene. Med andre ord kan man invitere med gjester og betale medlemspris for disse.

I forhold til gratis-seminarene, så betyr det at det blir gratis for INMA-medlemmer å invitere med seg gjester, så lenge de står ansvarlig for påmeldingen.

Målet er at dette skal oppfattes som gode medlemsfordeler. De skal lønne seg å være medlem av INMA. Det vil alltid være mulig for andre enn våre medlemmer å nyte godt av vårt arbeid og våre arrangementer, men det skal lønne seg mest for våre medlemmer.

INMA har mange faggrupper hvor aktive medlemmer fra bransjen kan møtes, diskutere og etablere standarder og rammeverk eller arrangere egne events for å spre kunnskap. Det er et krav at man er medlem av INMA for å få delta i disse faggruppene, samtidig som det ikke finnes en automatisk rett til å delta selv om man er medlem.

I faggruppene sitter for det meste eksperter som er individuelt selektert og godkjent. Opptak i gruppene krever derfor godkjennelse i en eller annen form. Er du interessert i å delta i en gruppe, eller å starte en gruppe med et nytt og relevant tema, kontakt Christoffer Askvig i INMA på christoffer@inma.no.

Priser for medlemskap i INMA:

  • Bedriftsmedlemskap, 25 000,-/år
  • Ideell organisasjon, 12 500,-/år
  • Enkeltmannsforetak, 5000,-/år

INMAs vedtekter (sist oppdatert april 2014)

Utvikling og hosting: Senson AS

Meny