Besøk i banken skaper ikke lojalitet, mobilbank gjør det

Vi i TNS Gallup lanserer snart Connected Life, noe som kan sies å være en av verdens største teknologiundersøkelser. Vi har sett på resultater fra over 50 land, og hele Norden er med. Undersøkelsen har mange interessante funn, og vi er kanskje ikke så flinke i bruk av teknologi i Norge som vi tror.

OK, det er kanskje satt på spissen, men fakta fra Connected Life viser at relasjonsstyrken blant mobilbankbrukere faktisk er atskillig høyere enn blant de som benytter bankfilialen. Den personlige kontakten har blitt erstattet med at man er mer tilfreds med å ha banken i lomma. Faktisk så viser resultatene at kundekonsulenten som sitter på rådgiverkontoret er den som i minst grad driver relasjonsstyrke. Dette er veldig interessante resultater og stiller egentlig spørsmål til hva bankene skal med bankkontorene i det hele tatt?

Vårt råd er naturligvis at man bør gjennomføre ytterligere undersøkelser før man tar en beslutning om å legge ned bankkontor, men det er et fakta at den banken som faktisk har de mest tilfredse og lojale kundene ikke har en eneste bankfilial i Norge. Skandiabanken kan være beviset på at kundene ikke lenger er opptatt av bankfilialen.

Er dette begynnelsen på slutten på bankfilialene? Vi vet ikke, men resultatene indikerer at mobilbanken en viktigere relasjonsbygger enn filialen i sentrum. Og strengt tatt, bankenes reduserte tilbud med tanke på å kunne ta ut og sette inn penger gjør jo også at bankenes rolle som fysisk møteplass for kundene blir stadig mindre. Hvis du ser bort fra når du eventuelt måtte signere lånepapirer, når var du sist i en bankfilial?

Bilde1Bilde1

 

av Erlend Espedal, TNS Gallup

Meny
Skroll til toppen