Back to basic – Hva er fordelene med programmatisk?

Tekst av: Thomas klein Grønvold, Campaign Manager hos Delta Projects


Det har vært mange debatter og diskusjoner rundt det programmatiske, som har vært knyttet til det negative. Men glemmer vi hvorfor det programmatiske ble et “must-have” i bransjen? Har vi glemt de elementære fordelene med å benytte seg av det programmatiske? Dette ønsker jeg å belyse, back to basic.

Hva er egentlig fordelene med det programmatiske? 

  • Krever mindre arbeid tilknyttet annonsekjøp.
  • Vil gi deg større kontroll over mediekjøpene dine.
  • Riktig målgruppe, med riktig innhold til rett tid.
  • Et stort annonseinventar tilgjengelig.
  • Frekvenskontroll, frekvenskontroll og frekvenskontroll.
  • Optimalisere kampanjen basert på målene dine.
 

Krever mindre arbeid tilknyttet annonsekjøp
Programmatisk mediekjøp gir deg muligheten til å kjøpe visninger enklere, hvor kjøpet skjer på millisekunder. Behovet for å kontakte publisisten eller annonseselgeren vil være tilnærmet fraværerende, da du har tilgang til de fleste publisistene gjennom den programmatiske plattformen(DSP) du benytter. Alt skjer “in real time”, da du byr på brukeren innenfor målgruppen din, når de er ute og surfer på publisistenes nettsider. Når du har satt reglene for hvilke brukere du ønsker å nå. (Eksempel befinner seg i Oslo-området, skal være over en gitt alder eller vist interesse innenfor sport, nyheter eller business for eksempel.) vil du kunne kjøpe disse brukerne automatisk hos de gitte publisisten du ønsker å være synlig på. Med andre ord vil du kjøpe brukeren når personen er tilgjengelig og muligheten for å kjøpe brukeren gjennom de ulike publisistene, helt automatisk! Dette fører til mindre arbeid tilknyttet selve annonsekjøpet, som igjen fører til mindre kostnader knyttet til arbeidet med kampanjen.

 

Vil gi deg større kontroll over mediekjøpene dine
Du kan kjøpe gjennom publisister som har knyttet seg opp mot det programmatiske medielandskapet. Det er fortsatt publisister som ikke har koblet seg opp mot det programmatiske. Men du vil ha en dekning på de aller fleste publisistene. Dette gir deg en stor fleksibilitet i forhold til å kunne velge hvilke publisister du ønsker å være synlige på mot målgruppen din, og hvilke publisister du ønsker å ekskludere. For eksempel kan du velge om du vil kjøre kun de største norske publisistene i Norge, (Brand Safe-publisister), norske lokalaviser, lage dine egne unike lister med publisister som du ønsker å være synlig på eller å kjøre “open” på alle publisister. Dette er ikke å anbefale, da du synliggjør deg på nettsider du nødvendigvis ikke ønsker at annonsen skal vises på.

 

Riktig målgruppe, med riktig innhold til rett tid
Med den kontrollen over mediekjøpene og dekningen hos nesten samtlige publisister, vil du kunne nå de fleste relevante- og potensielle kundene din virksomhet har innenfor målgruppen. Du kan skreddersy budskapet ditt til hver enkel målgruppe, med unike budskap hos ulike publisister. Muligheten er utallige! Men selve essensen handler om at du kan tilpasse innholdet i materiellet ditt rettet mot en spesifikk målgruppe, synlig hos gitte publisister. Det gjør at du vil synliggjøre deg mot brukerne i målgruppen din når de er og surfer på de nettsidene du ønsker å benytte i kampanjen.

 

Et stort annonseinventar tilgjengelig
Det programmatiske har slått seg såpass godt ned i det digitale medielandskapet, at man har et rikt annonseinventar til rådighet hos de ulike publisistene. Annonseinventaret kan bestå av for plasseringer, med for eksempel vanlig display-bannere, video, video-in-banner eller Native. Dette gir deg som annonsør et bredt og stort annonseinventar å ta av, som vil være mest lønnsomt for din bedrift!

 

Frekvenskontroll, frekvenskontroll og frekvenskontroll
Hvis du hadde kjøpt direkte hos publisisten, hadde du hatt en frekvens per publisist og ikke per bruker. Med programmatisk fastsetter du en frekvens som går på tvers av alle publisistene du ønsker å være synlig på, per bruker. Dette skaper fleksibilitet i at du kan selv bestemme hvor ofte den ene brukeren skal se annonsen, som gir deg muligheten til å være mer effektiv og kostnadsbesparende i kampanjen. For eksempel om du ønsker å nå brukeren regelmessig over kort periode, eller færre eksponeringer mot den samme brukeren over en lengre tidsperiode. Dette avhenger av lengden på kampanjen, og hva den enkelte bruker har som gjennomsnittlig beslutningstaking for kjøp av det produktet-eller tjenesten du ønsker å promotere.

 

Optimalisere kampanjen basert på målene dine
En essensiell faktor av å benytte seg av programmatisk, er at man har muligheten til å optimalisere kampanjen underveis mens den går live. Med andre ord har du unike muligheter til å optimalisere basert på kampanjens mål. Her kan man optimalisere på sitenivå eller formater, aktiviteter man implementer under en kampanje, CTR, CPC, CPO… Mulighetene er mange! For eksempel hvis man har definert som mål å få lavest mulig CPC, vil man kunne skru av de sitene eller formatene man benytter som generer høy CPC. Det å kunne optimalisere underveis mens kampanjen pågår, er helt unikt og gjør at du kan bruke pengene der du får mest igjen for pengene. Og som gjør at du har høyere sannsynlighet for å nå målene dine for kampanjen!

Meny
Skroll til toppen