Ordinært årsmøte INMA 2024

Dato: 20. mars 2024

Protokoll med vedtak fra årets årsmøte finner du her: Protokoll-INMA-aarsmote-2024-signert

 

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 20 mars 2024

Tidspunkt: kl. 15.00 – 16.30

Møtested: Møtet holdes enten digitalt eller et egnet fysisk sted avhengig av antall påmeldte – møtelink eller sted blir sendt direkte til påmeldte.

Meld deg på her innen søndag 17. mars.

Dagsorden (saksliste oppdatert 6 mars):

1) Åpning av møte ved styreleder Gro Larsson 

2) Valg av dirigent og protokollunderskrivere

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Årsberetning og årsregnskap for 2023 – presenteres på møtet.

5)  Anbefaling om avvikling av INMA – styret anbefaler kontrollert avvikling av organisasjonen. Økonomisk scenario for 2024 presenteres på møtet.

  • Forslag til vedtak 1: Endring i INMAs vedtekter: § 16 Oppløsning endres til å inkludere unntak for 3 måneders drift: Oppløsning av INMA kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Unntaket er når fortsatt drift vil gå på kreditors regning.
  • Forslag til vedtak 2: INMA gjennomfører en kontrollert avvikling

6) Valg av avviklingsstyre  – det presenteres mulige løsninger for videreføring av Gulltaggen Award, Performance-konferansen og Performance Award, samt 8 Minutes of Digital Marketing, etterfulgt av diskusjon. Å forvalte disse merkevarene blir en del av oppgaven til avviklingsstyret.

7) Fastsettelse av kontingent 2025 – forslag til vedtak: Kontingent for 2025 fastsettes ikke grunnet avvikling

8)  Valg av revisor for regnskapsåret 2024 – forslag til vedtak: BDO Revisjon

9) Valg av valgkomite – forslag til vedtak:  Valg av valgkomite utgår grunnet avvikling

10) Valg av styre – forslag til vedtak: Valg av styre utgår grunnet avvikling

Det har ikke kommet inn noen forslag på saker.

 

Med vennlig hilsen, for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder i INMA, Gro Larsson

Last ned innkalling her!

Meny
Skroll til toppen