Ordinært årsmøte INMA 2023

Dato: 25. april 2023

Ordinært årsmøte 2023 i INMA Interactive Marketing

 

Protokoll med vedtak fra årets årsmøte finner du her: Protokoll_INMA aarsmøte_2023

 

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 25/4- 2023

Tidspunkt: kl. 15.00 – 16.30

Møtested: Møtet holdes enten digitalt eller et egnet fysisk sted avhengig av antall påmeldte – Møtelink el sted blir sendt direkte til påmeldte.

Meld deg på ved å sende en mail til [email protected]

 

Dagsorden (saksliste oppdatert 18.april):

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av dirigent og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2022 – presenteres på møtet.
  5. Fastsettelse av kontingent 2024 – forslag til vedtak: Kontigenten økes med 15% i 2024. Bakgrunnen for dette er den generelle prisøkningen i samfunnet.
  6. Valg av revisor – forslag til vedtak: BDO Revisjon.
  7. Valg av valgkomite – styret presenterer sin innstilling på årsmøtet.
  8. Valg av styre – Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.
  9. Eventuelle innkomne saker. Det har kommet inn 2 saker fra medlemmer. Den ene omhandler dekning og frekvens i digitale medier, og det andre omhandler bærekraft. Begge sakene vil bli presentert på årsmøtet.

Med vennlig hilsen, for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder i INMA, Eirik Norman Hansen

Last ned innkalling her!

Meny
Skroll til toppen