Ordinært årsmøte INMA 2023

Dato: 25. april 2023

Velkommen til ordinært årsmøte 2023 i INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 25/4- 2023

Tidspunkt: kl. 15.00 – 16.30

Møtested: Møtet holdes enten digitalt eller et egnet fysisk sted avhengig av antall påmeldte – Møtelink el sted blir sendt direkte til påmeldte.

Meld deg på ved å sende en mail til [email protected]

 

Dagsorden:

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av dirigent og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2022
  5. Fastsettelse av kontingent 2024
  6. Valg av revisor
  7. Valg av valgkomite
  8. Valg av styre
  9. Eventuelle innkomne saker

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til INMA på [email protected] innen 11/4- 2023 kl. 12.

Fullstendig saksliste med underlag kan leses på selskapets nettside inma.no fra 18/4-2023.

Med vennlig hilsen, for styret i INMA Interactive Marketing

Styreleder i INMA, Eirik Norman Hansen

Last ned innkalling her!

Meny
Scroll to Top