INMA

Ordinært årsmøte 2022 i INMA Interactive Marketing

Dato: 26. april 2022

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte 26/4- 2022

Tidspunkt: kl. 15.00 – 17.00

Møtested: Møtet holdes enten digitalt eller et egnet fysisk sted – Møtelink el sted blir sendt direkte til påmeldte.

Meld deg på ved å sende en mail til [email protected]

Dagsorden (oppdatert 19. april):

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av dirigent og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden – presenteres på møtet
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2021 – presenteres på møtet
  5. Fastsettelse av kontingent 2023 – forslag til vedtak: Kontingenten indeksreguleres lik konsumprisindeksen for 2022.
  6. Valg av revisor – forslag til vedtak: BDO Revisjon
  7. Valg av valgkomite  – Styret presenterer sin innstilling på årsmøtet
  8. Valg av styre – valgkomiteen presenterer sin instilling på årsmøtet
  9. Eventuelle innkomne saker – ingen innkomne saker

Med vennlig hilsen,

Styret i INMA Interactive Marketing, ved styreleder Eirik Norman Hansen

 

Last ned invitasjonen her: innkalling_årsmøte_2022

Meny
Skroll til toppen