Årsmøte 2021

Dato: 27. april 2021

Ordinært årsmøte 2021 i INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte

Tidspunkt: 27. april kl. 15.00-17.00

Møtested: Digitalt – link blir sendt til alle påmeldte

Krever påmelding! Vil du delta melder du deg på ved å sende en mail til [email protected]

Dagsorden (oppdatert 20. april 2021):

  • Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  • Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsberetning og årsregnskap for 2020 – presenteres på møtet
  • Fastsettelse av kontingent 2022 – forslag til vedtak: Kontigenten indeksreguleres med 2% for 2022
  • Valg av revisor – forslag til vedtak: BDO Revisjon
  • Valg av valgkomite for perioden 2022 og 2023 – Styret presenterer sin innstilling på årsmøtet
  • Valg av styre – valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet
  • Eventuelle innkomne saker –ingen innkomne saker

Frist for å sende inn saker til behandling var fredag 16 april.

Velkommen!

Meny
Skroll til toppen