Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon
18403011_10155102449146405_3186062582013380510_n

Årsmøte 2020

25. november 2020

Ordinært årsmøte 2020 i INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte

Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00

Møtested: Hos INMA, Epicenter Oslo, Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo

Krever påmelding! Vil du delta melder du deg på ved å sende en mail til [email protected]

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til INMA på [email protected] innen 10/11- 2020 kl. 12.

Fullstendig saksliste med underlag kan leses på selskapets nettside inma.no fra 17/11-2020.

Dagsorden:

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2019
  5. Vedtektsendringer
  6. Fastsettelse av kontingent 2021
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite
  10. Eventuelle innkomne saker

Velkommen!

Top
Meny