Interesseorganisasjonen for digital
markedsføring og kommunikasjon
18403011_10155102449146405_3186062582013380510_n

UTSATT: Årsmøte 2020

28. april 2020

Ordinært årsmøte 2020 i INMA Interactive Marketing

Årsmøtet i INMA skulle etter planen avholdes 28. april 2020. Nå blir møtet utsatt til høsten.

Beslutningen er tatt av styret i INMA, på styremøtet 1. april 2020.

Det nåværende styret vil derfor bli sittende fram til årsmøtet, der valg av nye styremedlemmer blir gjort i henhold til valgkomiteens innstilling.

Spørsmål rundt dette kan rettes til enten daglig leder i INMA, Camilla Grund på telefon 97888111 eller styrets leder Eirik Norman Hansen på telefon 99523557.

________________

 

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte

Tidspunkt: TBA

Møtested: Hos INMA, Epicenter Oslo, Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo

Vil du delta melder du deg på ved å sende en mail til [email protected]

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til [email protected]

Dagsorden:

  1. Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  2. Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning og årsregnskap for 2019
  5. Vedtektsendringer
  6. Fastsettelse av kontingent 2021
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite
  10. Eventuelle innkomne saker

Denne siden vil bli oppdatert med fullstendig saksliste

Velkommen!

Top
Meny