Årsmøte 2020

Dato: 25. november 2020

Ordinært årsmøte 2020 i INMA Interactive Marketing

Medlemmer i INMA Interactive Marketing innkalles til ordinært årsmøte

Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00

Møtested: Digitalt – link blir sendt til alle påmeldte

Krever påmelding! Vil du delta melder du deg på ved å sende en mail til [email protected]

Dagsorden:

  • Åpning av møte ved styreleder Eirik Norman Hansen
  • Valg av 1 dirigent og 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsberetning og årsregnskap for 2019 – presenteres på årsmøtet
  • Vedtektsendringer – ingen forslag til vedtekstsendinger
  • Fastsettelse av kontingent 2021 – forslag til vedtak: Kontigenten indeksreguleres for 2021 (1,8%)
  • Valg av revisor – forlag til vedtak: BDO Revisjon
  • Godkjenning av styrets forslag om å utsette valg av valgkomite og valg av styre til neste ordinære årsmøte i 2021
  • Eventuelle innkomne saker – ingen innkomne saker fra medlemmer

 

Velkommen!

Meny
Skroll til toppen